Türk işadamları için web rehberi

KONU BAŞLIKLARI (ALFABETİK)

Adliye……………………………………

Akreditasyon……………………………

Ankara ……………………………………

Askerlik…………………………………

Avrupa Birliği-Türkiye…………….……

Ayakkabıcılık……………………………

Bakanlıklar………………………………

Bankalar, Finans Kuruluşları……………

Belediyeler………………………………

Bilişim……………………………………

Borsa………………………………………

Büyükelçilik ve Konsolosluklar…………

Camcılık…………………………………

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,TBMM..

Çalışma…………………………………

Dericilik…………………………………

Dernekler…………………………………

Dış Borç…………………………………

Dış Talepler………………………………

Dış Ticaret………………………………

DTÖ ve Türkiye…………………………

Ekonomi…………………………………

Elektrik-Elektronik………………………

Emniyet…………………………………

Enerji……………………………………

Finansal Veriler…………………………

Firma Bilgileri…………………………….

Fuarlar…………………………………….

Gayrimenkul Edinme…………………

Gazeteler………………………………

Gıda……………………………………

Girişimcilik……………………………

Gümrük…………………………………

Hastaneler…………………………………

Hazır Giyim………………………………

Hazine…………………………………….

Hukuk…………………………………….

IMF-Türkiye……………………………...

İhale………………………………………

İhracat……………………………………..

İnşaat………………………………………

İstanbul…………………………………

İş Konseyleri………………………………

İşgücü……………………………………

İthalat……………………………………..

Kalkınma Planları………………………

Kamu Kurumları…………………………..

Kamu Yatırımları………………………….

Kimlik…………………………………….

Kimya Sanayi……………………………..

KOBİ……………………………………

KOSGEB………………………………

Kuyumculuk……………………………

Makine…………………………………

Mali Kurumlar……………………….

Mali Piyasalar…………………………..

Meslek Odaları………………………….

Mevzuatlar……………………………

Milli Hesaplar…………………………..

Mobilya…………………………………

Müzeler…………………………………

Nakliye…………………………………

Organize Sanayi Bölgeleri………………

Oteller…………………………………..

Otomotiv………………………………

Ödemeler dengesi………………………

Para-Banka……………………………

Patent………………………………….

Reklam………………………………..

Resmi Gazete…………………………

Sağlık…………………………………

Sanayi ve Ticaret Odaları………………

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri………….

Sektörler………………………………

Serbest Bölgeler………………………

Serbest Ticaret Anlaşmaları……………

Sicil Gazetesi…………………………..

Sigorta………………………………….

Standartlar……………………………

Şirket Kurma…………………………

Tarım…………………………………

Teknoparklar, Tekmerler………………

Tekstil……………………………….

Temel Ekonomik Göstergeler………..

Turizm……………………………….

Tüketici Hakları…………………….

Türk Cumhuriyetleri…………………

Türk İhracatçılar Rehberi……………..

Türkiye’de Yatırım…………………….

Türkiye-OECD………………………

Ulaşım……………………………….

Üniversiteler…………………………

Vergi…………………………………

Yabancı Sermaye…………………….

Yatırım Teşvikleri……………………

Yazılım……………………………….

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri…….

Yurtdışındaki Türk İşadamları……….

ADLİYE

www.adliye.org

www.adliye.4mg.com

www.hukuki.net

http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr

AKREDİTASYON

www.turkak.org.tr

www.ume.tubitak.gov.tr

www.yok.gov.tr

ANKARA

www.ankara.gov.tr

www.ankararehberi.com.tr

www.ankara-bld.gov.tr

ASKERLİK

www.asal.msb.gov.tr

AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE

www.abgs.gov.tr

www.kobinet.org.tr/kosgebabm

www.sanayi.gov.tr

www.kosgeb.gov.tr

www.mfa.gov.tr

www.dtm.gov.tr

www.ankara.edu.tr

www.ikv.org.tr

www.belgenet.com/arsiv/ab/ab.html

AYAKKABICILIK

www.turkishoes.org

www.diyalog.com

BAKANLIKLAR

www.sanayi.gov.tr

www.adalet.gov.tr

www.calisma.gov.tr

www.cevreorman.gov.tr

www.mfa.gov.tr

www.enerji.gov.tr

www.icisleri.gov.tr

www.kultur.gov.tr

www.maliye.gov.tr

www.meb.gov.tr

www.msb.gov.tr

www.saglik.gov.tr

www.tarim.gov.tr

www.ubak.gov.tr

BANKALAR, FİNANS KURULUŞLARI

www.tbb.org.tr/asp/web.asp

www.tcmb.gov.tr

www.gazeteler.com

www.webrehberi.net

www.ziraat.com.tr

www.halkbank.com.tr

www.vakifbank.com.tr

www.isbank.com.tr

www.akbank.com.tr

www.yapikredi.com

www.pamukbank.com.tr

www.sekerbank.com.tr

www.garanti.com.tr

BELEDİYELER

www.belediyeler.net

www.devletim.com/belediyeler.asp

BİLİŞİM

www.tbd.org.tr

www.tubider.org.tr

www.bilisimsurasi.org.tr

http://ab.org.tr

BORSA

www.imkb.gov.tr

www.hufam.hacettepe.edu.tr

www.borsa.net

www.borsadirekt.com

BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR

www.mfa.gov.tr

www.kultur.gov.tr

www.ankara.gov.tr

www.turkish-media.com

www.biglook.com

CAMCILIK

www.sisecam.com.tr

www.pasabahce.com.tr

www.kultur.gov.tr

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK,TBMM

www.cankaya.gov.tr

www.tbmm.gov.tr

www.basbakanlik.gov.tr

ÇALIŞMA

www.calisma.gov.tr

www.iskur.gov.tr

www.bagkur.gov.tr

www.kobinet.org.tr

www.alomaliye.com

www.ceterisparibus.net

DERİCİLİK

www.dtm.gov.tr

www.tekstilci.org

www.istanbulderifuarı.com

www.turkishleather.com

DERNEKLER

www.tuketicikoruma.org

www.arama.com

DIŞ BORÇ

www.hazine.gov.tr

www.die.gov.tr

DIŞ TALEPLER

www.dtm.gov.tr

www.kobinet.org.tr

www.igeme.org.tr

www.ostim.org.tr

www.immib.org.tr

www.iib.org.tr

www.abm-istanbul.org

www.turkticaret.net

DIŞ TİCARET

www.dtm.gov.tr

www.die.gov.tr

www.gumruk.gov.tr

www.tdv.org.tr

www.deik.org.tr

www.igeme.org.tr

www.mevzuat.net

www.ceterisparibus.net

www.dtb.com.tr

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE TÜRKİYE

www.dtm.gov.tr

www.un.org.tr

www.tobb.org.tr

EKONOMİ

www.hazine.gov.tr

www.dtm.gov.tr

www.tcmb.gov.tr

www.dpt.gov.tr

www.maliye.gov.tr

www.die.gov.tr

www.ceterisparibus.net

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

www.dtm.gov.tr

http://internetpaketi.org.tr

www.tmmob.org.tr

EMNİYET

www.egm.gov.tr

www.ankaraemniyet.gov.tr

www.iem.gov.tr

ENERJİ

www.enerji.gov.tr

www.epdk.gov.tr

www.dsi.gov.tr

www.enerjiforumu.com

FİNANSAL VERİLER

www.die.gov.tr

www.finansalforum.com.tr

www.ceterisparibus.com

FİRMA BİLGİLERİ

www.kobinet.org.tr

www.sanayi.tobb.org.tr

www.e-firmalar.com

www.firmalar.com

www.webrehberi.net

FUARLAR

www.dtm.gov.tr

www.kosgeb.gov.tr

www.igeme.org.tr

www.sektorel.com

www.fuartakip.com

www.bigglook.com

www.ekonomist.com.tr

GAYRİMENKUL EDİNME

www.tkgm.gov.tr

GAZETELER

www.byegm.gov.tr

www.gazeteler.com

GIDA

www.dtm.gov.tr

www.dpt.gov.tr

www.gidacilar.com

GİRİŞİMCİLİK

www.kosgeb.gov.tr

www.kobinet.org.tr

GÜMRÜK

www.gumruk.gov.tr

www.gumrukmevzuat.com

www.kultur.gov.tr

HASTANELER

www.kultur.gov.tr

www.ato.org.tr

www.ibb.gov.tr

HAZIR GİYİM

www.dtm.gov.tr

www.tgsd.org.tr

www.tekstilisveren.org.tr

www.tekstilci.org

HAZİNE

www.hazine.gov.tr

HUKUK

www.anayasa.gov.tr

www.yargitay.gov.tr

www.danistay.gov.tr

www.sayistay.gov.tr

www.hukukrehberi.net

IMF-TÜRKİYE

www.hazine.gov.tr

İHALE

www.kik.gov.tr

İHRACAT

www.dtm.gov.tr

www.igeme.org.tr

www.deik.org.tr

www.gumruk.gov.tr

www.eximbank.gov.tr

www.kosgeb.gov.tr

www.tobb.org.tr

www.mevzuat.net

www.tim.org.tr

İNŞAAT

www.insaat.org

www.yapirehberi.net

İSTANBUL

www.istanbul.gov.tr

www.istanbul.net.tr

www.istanbul-bld.gov.tr

İŞ KONSEYLERİ

www.deik.org.tr

www.kobinet.org.tr

İŞGÜCÜ

www.iskur.gov.tr

www.calisma.gov.tr

www.tisk.org.tr

İTHALAT

www.dtm.gov.tr

www.gumruk.gov.tr

www.igeme.gov.tr

www.mevzuat.net

KALKINMA PLANLARI

www.dpt.gov.tr

KAMU KURUMLARI

www.ist-def.gov.tr/linkler/kamukurum.htm

www.kultur.gov.tr

KAMU YATIRIMLARI

www.dpt.gov.tr

KİMLİK

http://tckimlik.nvi.gov.tr

KİMYA SANAYİ

www.dtm.gov.tr

www.tksd.org.tr

www.kimyaokulu.com

KOBİ

www.sanayi.gov.tr

www.kosgeb.gov.tr

www.kobinet.org.tr

www.hazine.gov.tr

KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr

www.turkisadamlari.kosgeb.gov.tr

www.kobinet.org.tr

KUYUMCULUK

www.iko.org.tr

www.dtm.gov.tr

www.turkishtime.org

MAKİNE

www.dtm.gov.tr

www.oib.gov.tr

www.die.gov.tr

www.tiad.org

MALİ KURUMLAR

www.hazine.gov.tr

www.die.gov.tr

MALİ PİYASALAR

www.tcmb.gov.tr

www.dpt.gov.tr

MESLEK ODALARI

www.abchukuk.com/odalar.html

www.ist-def.gov.tr

MEVZUATLAR

www.maliye.gov.tr

www.gumruk.gov.tr

www.hazine.gov.tr

www.mevzuat.net

www.ermsdanismanlik.com

MİLLİ HESAPLAR

www.die.gov.tr

MOBİLYA

www.dtm.gov.tr

www.igeme.gov.tr

www.mobilyadergisi.com.tr

www.turkmobilya.com

MÜZELER

www.kultur.gov.tr

NAKLİYE

www.und.org.tr

www.tnd.org.tr

www.lojistikcenter.com

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

www.ostim.org.tr

www.ikitelliorg.com

www.adanaorganize.org.tr

www.aosb.org.tr

www.antalyaosb.org.tr

www.bosb.org.tr

www.dosb.org.tr

www.eosb.org.tr

www.gosb.com.tr

www.iaosb.org.tr

www.kayseriorganize.org.tr

www.konya-orgmd.gov.tr

www.mosb.org.tr

www.tosbol.org.tr

OTELLER

www.hotelguide.com.tr

OTOMOTİV

www.dtm.gov.tr

www.oib.gov.tr

www.osd.org.tr

ÖDEMELER DENGESİ

www.tcmb.gov.tr

www.die.gov.tr

www.hazine.gov.tr

www.dtm.gov.tr

PARA-BANKA

www.die.gov.tr

www.maliye.gov.tr

www.tcmb.gov.tr

www.ceterisparibus.net

PATENT

www.turkpatent.gov.tr

REKLAM

www.rv.org.tr

www.reklamverenlerdernegi.org

RESMİ GAZETE

http://rega.basbakanlik.gov.tr

SAĞLIK

www.saglik.gov.tr

www.saglikvakfı.org.tr

www.ssyv.org.tr

www.ttb.org.tr

SANAYİ VE TİCARET ODALARI

www.tobb.org.tr

www.turkish-media.com

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ

www.dtm.gov.tr

www.turkisadamlari.kosgeb.gov.tr

www.igeme.gov.tr

www.mevzuat.net

SEKTÖRLER

www.kobinet.org.tr

www.kosgeb.gov.tr

www.sektorum.com

www.dtm.gov.tr

www.dpt.gov.tr

www.ubak.gov.tr

www.enerji.gov.tr

www.epdk.gov.tr

www.oib.gov.tr

www.tcdd.gov.tr

www.itkib.org.tr

www.tekstilisveren.org.tr

www.tekstilci.org

www.und.org.tr

www.sektorel.com

www.diyalog.com

www.akib.org.tr

www.tubider.org.tr

www.turkish-media.com

www.turkadres.com

www.ceterisparibus.com

SERBEST BÖLGELER

www.gumruk.gov.tr

www.dtm.gov.tr

www.mevzuat.net

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

www.dtm.gov.tr

www.itkib.org.tr

SİCİL GAZETESİ

http://tsg.tobb.org.tr

SİGORTA

www.tsrsb.org.tr

www.bddk.org.tr

STANDARTLAR

www.tse.org.tr

www.dtm.gov.tr

ŞİRKET KURMA

www.sanayi.gov.tr

www.kobinet.org.tr

www.tobb.org.tr

www.yased.org.tr

TARIM

www.tarim.gov.tr

www.dtm.gov.tr

www.die.gov.tr

www.tarim.gen.tr

www.tuam.ege.edu.tr

TEKNOPARKLAR, TEKMERLER

www.tubitak.gov.tr

www.kosgeb.gov.tr

TEKSTİL

www.dtm.gov.tr

www.oib.gov.tr

www.itkib.org.tr

www.tekstilisveren.org.tr

www.tekstilci.org

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

www.hazine.gov.tr

www.dpt.gov.tr

www.die.gov.tr

TURİZM

www.turizm.gov.tr

www.kultur.gov.tr

www.turizmgazetesi.com

TÜKETİCİ HAKLARI

www.ttkd.org.tr

www.tuketicikoruma.org

www.tuketicihaklari.com

www.tuketicisikayetleri.com

TÜRK CUMHURİYETLERİ

www.tika.gov.tr

http://ekutup.dpt.gov.tr

www.ozturkler.com

TÜRK İHRACATÇILAR REHBERİ

www.dtm.gov.tr

www.igeme.org.tr

www.istanbul.gov.tr

www.tim.org.tr

TÜRKİYE’DE YATIRIM

www.hazine.gov.tr

www.kosgeb.gov.tr

www.kobinet.org.tr

www.dtm.gov.tr

TÜRKİYE-OECD

www.die.gov.tr

www.mfa.gov.tr

www.oecd.org

www.kosgeb.gov.tr

ULAŞIM

www.ubak.gov.tr

www.istanbul-ulasim.com.tr

www.neredennereye.com

ÜNİVERSİTELER

www.yok.gov.tr

www.tubitak.gov.tr

www.hacettepe.edu.tr

www.itu.edu.tr

www.metu.edu.tr

VERGİ

www.gelirler.gov.tr

www.kobinet.org.tr

YABANCI SERMAYE

www.yased.org.tr

www.hazine.gov.tr

www.deik.org.tr

www.investinginturkey.gov.tr

YATIRIM TEŞVİKLERİ

www.kosgeb.gov.tr

www.hazine.gov.tr

www.dtm.gov.tr

YAZILIM

www.yasad.org.tr

www.ceturk.com

www.dtm.gov.tr

http://turk.internet.com

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

www.hazine.gov.tr

www.dtm.gov.tr

www.deik.org.tr

www.die.gov.tr

www.turkihale.com.tr

YURTDIŞINDAKİ TÜRK İŞADAMLARI

www.turkisadamlari.kosgeb.gov.tr

www.dtm.gov.tr

www.dtwz.de

www.atiad.org

www.dutiv.org.tr

www.zft-online.de

www.bteu.de

www.tiad.ro

www.tiad.de

www.dtr-ihk.de

www.dutib.com

www.turkuschamber.org

www.rtibnet.com

www.dtmtokyo.org

www.tccij.com/tr/

www.musiad.org.tr/yurtDisiIrtibat/

www.muesiad-berlin.de/

www.tdu-berlin.de/

www.dtu-duesseldorf.de

www.tatso.org/

www.mtcci.com.au

www.turkisch.com

www.webisrehberi.com

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE