Garanti Belgesi ve Kullanma Kılavuzu'nda 'E-Belge' Dönemi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, “Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi”nde elektronik imza ve elektronik belge dönemini başlatıyor. Yürürlüğe giren uygulama 1 Ocak 2008'den itibaren zorunlu olacak, kağıt, zaman ve kaynak israfı önlenecek.

Uygulama ile, daha önce bir hafta olan bir ürüne ait Garanti ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri'nin alınma süresi dakika lar içinde sonuçlandırılacak. 1 belge için 12 sayfa ve 48 paraf, “iş takibi” ücretleri, yılda ortalama 1 milyon adet kağıt israfı ortadan kalkacak.

Tüketiciler, aldıkları ya da alacakları ürünün garanti belgesinin güncel olup olmadığını internetten görebilecek, ürüne ait tanıtım ve kullanma kılavuzlarına internet üzerindeki www.sanayi.gov.tr adresindeki “Bakanlığımızda E-İmza dönemi başlıyor” butonundan ulaşabilecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen “Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” belgelendirme işlemlerinde, elektronik imza ile online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine ve elektronik belge üretilmesine yönelik uygulama tamamlanarak ilgili yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek uygulama, üretici ve ithalatçıların uyum sağlamalarını teminen bugünden itibaren de elektronik olarak gerçekleştirilebilecek.

Yönetmelikle getirilen değişiklikleri değerlendiren Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, konu üzerinde uzun süredir yoğun olarak çalışıldığını belirterek,

  Bu gün itibariyle gerçekleştirilen e-imza ile ilgili çalışmalarımız, e-imzanın sadece başvuru sırasında kullanılması ile sınırlı değildir. Bürokrasi süreçlerinin en önemli öğesi olan, paraf ve imzanın da yerine geçmesi ve bütün süreçlerin tam olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bürokratik işlemler dakikalar bazında gerçekleşecek ve posta yolunu gözleme artık son bulacaktır. Gerek firmalara, gerekse tüketicilere zaman ve mekandan bağımsız hizmet verebilme imkanı sağlanacaktır. Bakanlığımız, sürecin tamamını elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayarak, bir ilke imza atmıştır.

dedi. Yönetmelik ile her ürün için garanti belgesi istenmesinin söz konusu olmadığını, hangi ürünlerin garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunun, yönetmeliğin kapsam başlıklı 2. Maddesine ekli listede yazan sanayi malları ile sınırlı olduğunu kaydeden Bakan Çağlayan, bu listeye de bakanlığın internet adresi üzerinden ulaşılabileceğini ifade etti.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan 'ın verdiği bilgilere göre, Elektronik İmza ve e-belge uygulaması şu yenilikleri getirecek:

Üretici ve ithalatçılara

 • 1 belge için 12 sayfa, 48 adet kağıt paraflanıyor veya imzalanıyor.

 • 2006 yılında 9 404 adet belge, 18 000 model ilavesi ve liste değişikliği için 1 315 200 adet imza veya paraf atıldı,

 • 1 başvuru için geçen süre 7 gün olup elektronik imza ile bu süre dakikalar içinde sonuçlandırılarak zaman kaybı ortadan kaldırılacak ve bürokrasi minimum seviyeye düşürülecektir.

 • Şirketler, e-imza teknolojisine ayak uyduracaktır. Diğer e-devlet işlemlerinde bu deneyimi kullanabilecektir

 • Tüm belge ve bilgilerin elektronik ortamda saklanması sonucu iş yükü azalacak, daha kaliteli ve masrafsız hizmet verilmiş olacaktır.

 • 2006 yılında bu işlemler için yaklaşık 1,000,000 adet kağıt kullanılmıştır.

 • İmalatçı veya ithalatçı firmalar; 2006 yılında 2,800 adet satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi başvurusu yapmış olup başvuruların her birinde ortalama 15 adet TSE hizmet yeri yeterlilik belgesini (toplam 42,000 ) ve her iki belge için imza sirküleri tasdiki dahil 52,000 adet belgeyi noterlere tastik ettirmiştir.

 • Ortalama noter masrafının 50 YTL olacağı düşünüldüğünde, 2006 yılında içinde, firmalar tarafından ödenen noter ücretinin en az 2,600,000 YTL seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.

 • İmalatçı ve ithalatçı firmaların, iş takibi adı altında ödedikleri ücretlerin her bir belge için binlerce YTL ve toplamda milyonlarca YTL olduğu tahmin edilmektedir.

 • Bu ücretlerin büyük bölümü kayıt dışı olduğundan, miktarının tam olarak belirlenmesi de mümkün olamamaktadır.

Tüketicilere;

 • Belgelendirilen ürüne ait tanıtma ve kullanma kılavuzları internetten yayınlanacak, tüketiciler istedikleri anda internet üzerinden ulaşabilecekler ve sorgulama ile doğrulama yapabilecekler

 • Tüketiciler güncel belge ve servis istasyonu bilgilerine ulaşabileceklerdir.

Kamuya;

 • Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi suretiyle 5070 sayılı elektronik imza kanunu´nun iyi uygulama örneği diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılacak ve e-Devlet uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.
 • Hiç yorum yok:

  Dosyalar

  9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
  6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


  Yurtdışı Pazarları
  Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


  Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
  Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

  Genel Bilgiler

  FELSEFE
  Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
  BİLİM
  TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
  SANAT
  ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
  SPOR
  YAZ KIŞ MÜCADELE