Gelecek dijital perakendeciliğin

Visa Europe’un İngiltere’deki Perakende Araştırma Merkezi’ne hazırlattığı “Geleceğin Mağazası 2012-2015” araştırması, “online” kanalların yakın bir zamanda geleneksel perakendeciliğe üstün geleceği iddialarının tersine, bu iki alanın pazarda birbirlerini tamamlayıcı rollere sahip olabileceği olasılığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, 2012-2015 döneminde internet kanalıyla gerçekleşen satışlar, toplam cironun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturacak. Buna karşılık perakendeciler dijital teknolojileri farklı amaçlarla daha çok kullanacaklar.

“Geleceğin Mağazası 2012-2015” araştırmasına göre, web siteleri bilgiye dayalı olmaktan çok, işleme dayalı hale geldikleri için, perakende sektöründe teknolojinin uygulanması da yaygınlaşacak. Bunun sonucunda da otomatik taramalarda bir artış yaşanacak. Keza, stoklarında RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) adı verilen uygulamayı kullananların ürün takibi de artacak. Ayrıca yeni teknolojiler, alışveriş yaparken tüketicilere doğrudan teslim edilen promosyonların artmasına da katkı sağlayacak. Perakendeciler mağazalarındaki bilgisayar ve web tabanlı uygulamalarla ürün hakındaki müşteri görüşlerini daha fazla değerlendirecekler.

Avrupa’daki mağazaların sayısında bir düşüş bekleniyor...

Perakende Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Visa Europe “Geleceğin Mağazası 2012-2015” raporuna göre, 7 yıl içinde, Avrupa’daki mağazaların sayısında bir düşüş bekleniyor. Araştırmaya katılan perakendecilerin yüzde 28.7’lik bir bölümü için, sokaktaki mağazalarının kaderi belirsiz; yüzde70’i ise, bu süre zarfında yeni biçimlerin açığa çıkması ve daha fazla bilgi hizmeti sunulmasıyla birlikte, mağazaların bugünkü formatlarının dışında hizmet vereceğini düşünüyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer bulgu da, daha küçük mağazaların yüksek miktarda stok bulundurmak yerine hizmet ve bilgiye odaklanacak olması. Bu sayede, müşteriler web sitesi üzerinden sipariş verebilecek ve bunları alabilecekler. Ön plana çıkan bir diğer gelişme de, otomatik tarama. Araştırmaya göre, perakendecilerin yüzde 22’den fazlasının “otomatik tarama” hizmeti sunması bekleniyor. Ayrıca, perakendecilerin yaklaşık yüzde 50’sinin, nüfus ve müşteri kartı bilgilerini kullanarak e-mail ya da mektup yoluyla, müşteriyi hedefleyen promosyonlara yönelmesi de beklenen bir diğer gelişme.

Steve Perry: “Müşteri için rahatlık, perakendeci için farklılaşma ve başarı”

Visa Europe Başkanvekili Dr. Steve Perry, araştırmanın ortaya koyduğu gelişmeleri şu sözlerle özetliyor: “Geleceğin perakendeciliğinin şekillendirilmesinde birleştirici teknolojilerin oynayacağı kritik rol hepimiz tarafından görülebilir. Bu araştırma Geleceğin Mağazası’nın nispeten kısa bir süre içerisinde dijital çağın bir dizi teknolojisiyle şekilleneceğini ortaya koyuyor. Ancak bütün bu değişikliklerin ortak bir hedefi var; bu da, müşteri için daha çok rahatlık ve bunun karşılığında perakendeci için daha güçlü bir farklılaşma ve iş başarısı yaratmaktır.”

Avrupa’nın 7 ülkesinde 300 perakendeci ile görüşülerek hazırlanan araştırmanın ulaştığı diğer önemli sonuçlar şöyle:

- Perakendecilerin yaklaşık yüzde 60’ı, perakende web sitelerinin en büyük amacının “işlem gerçekleştirmek” olacağını düşünürken, beşte biri asıl amacın “bilgiye ulaşmak” olacağını belirtiyor.
- Perakendecilerin yaklaşık yüzde 60’ı, gelecekte gerçek ve sanal mağazaların aynı olacağını beklerken, yüzde23’ü oldukça farklı işlevlerle bunların tamamen ayrı olacağını ifade ediyor.
- Gerçek ve sanal mağazaları arasında tam bir uyum olmayacağını düşünenlerin yarısından çoğu, farklı formatlarda faaliyet gösterme beklentilerini dile getiriyor.
- Araştırmaya göre, 2012-15 itibariyle, tüketicilerin yüzde71’i aşkın bir kesimi, satın alma öncesinde interneti kullanarak araştırma yapacak.
- 2015 itibariyle perakendecilerin yüzde 48’inin, tüketicilerine “elektronik kiosklar” ya da interaktif bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar sağlaması bekleniyor.
- Perakendecilerin yüzde48’i müşteri otomasyonunu sağlayabilmek için elektronik ödemelerin çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Müşteri otomasyonu dendiğinde, otomatik ödemeler ve self servis de bunun içinde sayılıyor. Bu konuda beklentileri en yüksek olanlar, yüzde 53 ile İngiltere ve yüzde 50 ile Hollanda’daki perakendeciler.

Gelecekte ileri ödeme teknolojilerinin benimsenme olasılığı sorulduğunda, Avrupalı perakendeciler, özellikle de İngiltere’dekiler bazı ödeme seçenekleri konusunda yüksek derecede potansiyel olduğunu ifade ediyorlar. Temassız kartlar, kredi kartı ve banka kartının yanısıra ön ödemeli kartlar, anahtarlıklar ve cep telefonları tercih edilecek ödemeler olarak sıralanıyor

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE