Endüstriyel Sabotaj

Konu Özeti : Endüstrileşme yolculuğumuzda maalesef bazı engellemeleri fark edememişizdir. Zira birçok ülke "endüstri ajanları" yetiştirmektedir. Endüstri savaşında, casusluk ve sabotaj beraber yürür. Bunlara ait aşağıdaki örnekleri verebiliriz:


Memleketimizin kültürel ve ekonomik gelişmesi her şeyden önce vatandaşlarımızın dinamizmine, teşebbüs gücüne bağlıdır. Bu gücü, girişkenlik, sorumluluk yüklenebilmek, sonu başkalarına göre şüpheli olan işlere cesaretle girebilmek ve başarıya ulaşıncaya kadar yılmadan çalışabilmek gibi meziyetler meydana getirir. Bu güç, milletlerin yaşamasını, varlığını sürdürebilmesini sağlayan güçtür.Türk milletinde bu teşebbüs gücünü, ruh halini fazlasıyla görüyoruz. Sonu şüpheli ve tartışılabilen savaşlara girmek, mucizeler yaratmak bu ruhla mümkün olmuştur.

Endüstrileşme yolculuğumuzda maalesef bazı engellemeleri fark edememişizdir. Zira birçok ülke "endüstri ajanları" yetiştirmektedir. Endüstri savaşında, casusluk ve sabotaj beraber yürür.
Bunlara ait aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

Venedik tüccarları pamuk ve ipekli sanayisini incelemek üzere 1280'de Polo ailesini Çin'e gönderiyorlar. İngiliz sömürgelerinde pamuk bulunmadığı sıralarda. 1730'da İngiliz Hükümeti pamuklu kumaş dokuyana 10 sterlin ve pamuklu giyene 3 sterlin para cezası veriyor. Pamuklu dokuma endüstrisi her şeye rağmen ilerleyince; İngiltere,Hindistan'da 3 milyon hektar pamuk tarlası kuruyor.Su kanalı ve baraj yapmak için de Hindistan'a kredi açarak borçlandırıyor.ABD endüstrileşmeye başlıyor. İngiltere, Amerika'ya bilimsel yollarla savaş açıyor. Teşebbüs fikrini, makineleşme zevkini ve üretimin artırılmasını, parçalayıp yıkmak ve önlemek için tedbir alıyor. Bunun için de Amerika'ya kredi ile ve düşük fiyatla mal yolluyor. Bu yüzden Amerika'da fabrikalar kapanıyor. Amerika gidişin kötülüğünü ancak 14 sene sonra fark ediyor ve derhal gümrük resmini yükseltiyor. Buna karşılık İngiltere de Güney Amerika'dan ithal ettiği pamuğun gümrüğünü artırıyor. Bunun sonucu olarak Güneyli pamuk çiftçisi sıkıntıya düşüyor. Pamuk üreticisi olan Güney Amerikalı ile dokumacı olan Kuzey Amerikalı mücadeleye giriyor. Güney devletlerinin menfaatinin İngiltere ve Fransa ile birleşmesi, İngiltere'nin Güney'e "Pamuk için avans" adı altında mali yardım yapması, hepimizin bildiği Amerikan İç Harbi'ni doğuruyor.1775'te Arkrayt'ın pamuklu dokuma makinelerinin İngiltere dışına ve özellikle ABD'ye satılması, tecrübeli işçilerin dışarı çıkması yasaklanıyor. Samuel Staler İngiltere'den dışarı çıkabilmek için deli rolü yapıyor ve kendisini fabrikadan kovduruyor. Bu suretle makineyi aklına iyice çizen bu usta, sessizce Amerika'ya kaçarak 1790'da orada makineyi yapıyor ve Amerikan hükümetinden vaat edilen armağanı alıyor. 1933'te Japon mallarına karşı, gümrük resmini artırması için İngiltere Hindistan'ı zorluyor ve % 75 artırıyor. Bergius metodu ile sentetik benzin imal eden Alman IG Farben fabrikalarını imalattan vazgeçirmek için Rockfeller 2 milyar dolar harcıyor. Amerika, kaliteli dokuma imalinde üstünlüğünü Avrupa'ya karşı sağlayabilmek için, iyi cins pamuğun ihracını yasaklıyor. Fransa’da, AB ortağı İtalya'dan, İngiltere'nin sebze ve meyve almasını önlemeye çalışmaktadır.

Ancak bu konularda memleketimize ait misaller de çok acıdır.


Tarih Kültür Sitesi - Tarihin Tanıkları
http://www.tarihintaniklari.com

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE