Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

Yeni kurulacak hükümeti de kurmakla görevlendirilen AKP Başkanı ve Başbakan R.Tayyip Erdoğan bu gece katıldığı bir TV programında, yeni kabine hakkında açıklamalar yapmaktan kaçınırken, 2 farklı konuya sorumlu Devlet Bakanı atanacağını açıkladı.

Tayyip Erdoğan, yeni hükümette, geçmiş döneme nazaran 2 yeni devlet bakanlığının yer alacağını açıkladı. Geçmiş hükümet deneyimi sırasında 2 konuda boşluk hissettiklerini belirten AKP Başkanı ve Başbakan Erdoğan, bu konuları "Gençlik" ve "Bilim ve Teknoloji" olarak açıkladı.

Başbakan Erdoğan, geçmiş dönemde Bilim ve Teknoloji konularının kısmen bir bakanlığa bağlandığını hatırlatarak, bu dönemde ayrı bir bakanlığın bu konuyla ilgileneceğini ve Tübitak ile Tuba'nın da bu bakanlığa bağlı olacağını ve e-Devlet çalışmaları ile Teknoparkların yönetimi açısından da bu bakanlığa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemde Abdülatif Şener'e bağlı olarak yönetilen e-Devlet çalışmalarının, artık sadece bu işle sorumlu bir devlet bakanlığına aktarılacağı anlaşılıyor. Uzun yıllardır tartışılan ve sektör tarafından "Bilgi Toplumu" ya da "Bilişim" Bakanlığı adları yakıştırılan bakanlığın böylece ilk defa ve "Bilim ve Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı" adı ile bu hükümet sırasında uygulamaya konulacağı görülüyor.

Diğer yandan, geçmiş dönemde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a bağlı olarak yönetilen internet-telekom konularının ve Telekomünikasyon Kurumu'nun da bu bakanlığa bağlı olacağı sanılıyor.

İrlanda bunu 20 yıl önce yaptı


İrlanda 20 yıl önce bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları koordine edecek bir kurum oluşturdu. Bu kurum devlet, üniversiteler, bilim ve teknoloji üreten özel sektör arasında koordinasyonu sağlıyor. Ülkenin eğitim politikaları bu kurumun vizyonu çerçevesinde belirleniyor.

İrlanda, teknolojiyi ve yatırımları teşvik eden bu uygulamalar sonucunda bugün Avrupa’nın en hızlı gelişen ve en dinamik ekonomilerinden biri haline geldi. Özellikle ilaç sektöründe öne geçen İrlanda bu alanda 1995 yılında 2,1 milyar dolar olan ihracatını bugün itibariyle 45 milyar dolar gibi büyük bir rakkama ulaşmıştır. Bugüne kadar pek çok araştırmacı ilaç firması, Ar-Ge merkezlerini İrlanda’ya taşıdılar. Halen de bu ülkedeki yatırımları artmaya devam ediyor.

Türkiye 2005 yılında Ar – Ge’ye 3,8 milyar YTL harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan “2005 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması”na göre, 2005 yılında Türkiye’nin gayri safi yurtiçi Ar – Ge harcaması, bir önceki yıla göre % 19,71 oranında artarak 3,8 milyar YTL oldu. Satın alma gücü paritesi cinsinden kişi başına düşen Ar – Ge harcaması 60,7 dolara çıkarken, Ar – Ge harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki payı da % 0,79 oldu. OECD ülkelerinde bu oranın ortalaması % 2 düzeyinde bulunuyor.

Araştırmaya göre, 2005 yılındaki Ar – Ge harcamalarının % 54,62’sini üniversiteler, % 33,83’ünü ticari kesim, % 11,55’i ise kamu tarafından yapıldı.


Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE