Bilişim Sektörü Büyüyor, Hayaller Gerçekleşiyor

Ege Ertem / Intel Türkiye Genel Müdürü

Teknoloji Türkiye’de de dünya ile paralel bir trend gösteriyor. Intel olarak bunun önümüzdeki dönemde, dizüstü bilgisayarlara eklenecek WiMAX ve kablosuz internet cihazları ile daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Yine, 3G iletişim hizmetlerinin ülkemizde de devreye girmesinin olumlu sonuçları olabileceğini düşünüyoruz.

Son derece olumlu geçen bir yılı geride bırakan bilişim sektörü, 2007’de tüm dünyada teknoloji tarihi açısından dönüm noktası sayılabilecek gelişmelere tanık oldu. Nitekim sayısal değerler de bu gelişmelerin Türkiye açısından da umut verici olduğunu doğrular nitelikte.

IDC’nin verilerine göre Türkiye bilişim pazarının büyüklüğü 4 milyar 139 milyon dolar. 2006’da Türkiye’de bilgisayar pazarı büyüklüğü adet bazında 2 milyon 118 bin 473 iken, gelir bazında 2 milyar 75 milyon dolardı. 2007 yılında ise bu rakamın adet bazında yaklaşık %17’lik bir artış ile 2,5 milyon adete yaklaştığını görüyoruz. 2008 yılında ise bilgisayar pazarda %15’lik bir büyüme gerçekleşmesi bekleniyor.

Dünya pazarına ilişkin tabloya dönecek olursak, Gartner’ın açıklamalarına göre 2007’de dünyadaki BT harcamalarının 2006’ya göre yüzde 8 artarak 3.1 trilyon Amerikan doları düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken, bu trendin yaklaşık yüzde 5.5 ile 2008’de de devam ederek 3.3 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

PC satışlarındaki artışın da 2007’de yüzde 12.3 civarında, 2008’de ise yüzde 11 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Taşınabilir bilgisayarlar 2007’de olduğu gibi 2008 yılında da kişisel bilgisayar pazarındaki büyümenin amiral gemisi olmayı sürdürecek.

Dünya ve Türkiye’de trendler

2008’in en stratejik teknolojileri arasında daha çevreci bir bilişim yaklaşımını ifade eden “yeşil BT”nin yanı sıra, her zaman ve her yerde her türlü cihazla iletişim ve bilgi alışverişine olanak sağlayan birleşik/tümleşik iletişim teknolojilerinin adı ilk sıralarda anılıyor.

Şu anda dünya genelinde 1.13 milyar kadar İnternet kullanıcısından bahsediyoruz. Dünyadaki İnternet penetrasyonu da %17 seviyelerinde. İnternet erişiminin %88’ini, nüfusun %15’i oluşturuyor. Asya ve Afrika’daki ülkeler ise yüzde 5’in altındaki penetrasyon oranlarıyla bu gelişimi en geriden takip eden ülkeler arasında yer alıyor. 2008 yılında gelişen teknolojiler ve özellikle tam İnternet deneyimi sağlama konusunda yapılmaya başlanan hamlelerle bu oranlarda da artış olacağı tahmin ediliyor.

Teknoloji Türkiye’de de dünya ile paralel bir trend gösteriyor. Intel olarak bunun önümüzdeki dönemde, dizüstü bilgisayarlara eklenecek WiMAX ve kablosuz internet cihazları ile daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Yine, 3G iletişim hizmetlerinin ülkemizde de devreye girmesinin olumlu sonuçları olabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte daha yenilikçi ve esnek olanaklar getiren WiMAX teknolojisi sayesinde VoIP tabanlı ses, yüksek hızlı İnternet, gerçek zamanlı video, ‘triple play’ gibi benzeri servisler ile mevcut GSM ve 3G şebekeleri üzerinden sunulan diğer servislerin hepsinin sağlanabileceğine de dikkat çekmek istiyoruz.

Türkiye bilişimin stratejik önemini kavradı

21. yüzyılda Bilgi Toplumu olabilmek, dünya ülkeleri arasında yer alabilmenin önkoşulu haline gelmiş bulunuyor. 2007, bilişim sektörünün kalkınmadaki stratejik rolünün kavrandığı bir yıl olması açısından Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Artık, ülkemizde bilim ve teknoloji politikalarını belirleyecek yeni bir kurum oluşturulması adına atılımlara hız verildiğini görüyoruz. Türkiye’nin e-dönüşümdeki rolü ve bu rolün daha etkin nasıl konumlandırılacağı netlik kazanmaya başladı.

Biz de Intel olarak, “Türkiye’nin hayallerini bilişimle gerçekleştiriyoruz” söylemiyle konunun önemine dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye’nin bilişimle sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için sektördeki sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel şirketlerin elbirliği ile çalışması gerekiyor. Bu düşünceyle, sadece bilişim alanındaki faaliyetlerden sorumlu olacak bir kamu kurumunun kurulması gerekliliğine yürekten inanıyoruz.

Teknoloji herkes için ulaşılabilir olmalı

Teknolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için, öncelikle İnternet ve teknolojiye erişen insan sayısının artırılması gerekiyor. Bilgisayar ve İnternet toplumun her kesimiyle buluşmalı. Biz Intel olarak, tüm dünyada insanları bilgisayar, İnternet ve teknoloji ile buluşturarak, hayallerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak için yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi bir ödev bildik.

Intel’in işlemci teknolojisinde 65 nm’den 45 nm’ye geçtiğini ilan ettiğimiz 2007 yılı, geleceğin teknolojisini bugüne taşıma vizyonumuza bir kez daha tanık oldu. Intel’in 45 nm teknolojisiyle hayat verdiği dört çekirdekli işlemcilerin içine bugün 820 milyon transistör sığıyor. Dünyanın ilk mikroişlemcisini geliştirdiğimiz 1971 yılında bu sayı 2300 idi. Aradan geçen 36 yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin katlık artış, Intel teknolojisinin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Ancak teknoloji konusunda kat ettiğimiz bu mesafe, işlemci tasarımlarının küçülmesinden çok daha fazla şeyi ifade ediyor.

Bugün, daha hızlı ve güçlü bilgisayarlar, daha uzun pil ömrü ve daha iyi bir enerji tasarrufundan, insanlara daha küçük ve daha taşınabilir bir biçimde tam bir İnternet deneyimi sağlamaktan bahsedebiliyorsak, ödevimizi yerine getirdiğimizi söylemenin yanlış olmayacağını düşünüyoruz.

İnovasyon, toplumsal katkıya dönüştüğü ölçüde değerli

Intel adının inovasyonla özdeşleşmiş olması, sadece teknoloji geliştirmedeki liderliğimizden kaynaklanmıyor. Biz, inovasyonu, bilginin ekonomik fayda ve toplumsal katkıya dönüşmesi olarak tanımlıyoruz. Ancak inovasyon anlayışla üretilen değerlerin kazanç sağlayacağına, yeni vizyonların oluşmasına olanak tanıyacağına ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasını mümkün kılacağına inanıyoruz. Intel olarak, önümüzdeki dönem de teknolojiye yön veren ürünler geliştirmeye ve insanları geleceğin teknolojileriyle tanıştırmaya devam edeceğiz.

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE