T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Destekleri

Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan tarımsal desteklerle, üreticilerimizin gelirlerinin artırılarak, dünya pazarlarında rekabet gücü olan sağlıklı, kaliteli ve yeterli tarımsal üretimin elde edilmesi amaçlanmaktadır.


I.DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VE ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (DGD)

Temel Doğrudan Gelir Desteği

10,00 YTL/da

Toprak Analizi Yaptıran Üreticilere İlave DGD

1,00 YTL/da

Organik Tarım Yapan Üreticilere İlave DGD

3,00 YTL/da

2007 yılındaki Doğrudan Gelir Desteği 2006 yılı arazi kayıtları esas alınarak yapılmaktadır.

Mazot Destekleme

Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman
emvali ürün alanları

1,80 YTL/da

Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler alanları

2,88 YTL/da

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

5,40 YTL/da

Kimyevi Gübre Destekleme

Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman
emvali ürün alanları

1,43 YTL/da

Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler alanları

2,13 YTL/da

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

3,00 YTL/da

II.FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Pamuk

29,00 YKrş/Kg

Pamuk(Sertifikalı tohumluk kullanıldığında)

34,80 YKrş/Kg

Ayçiçeği

20,00 YKrş/Kg

Soya

22,00 YKrş/Kg

Soya (Sertifikalı tohumluk kullanıldığında)

26,40 YKrş/Kg

Kanola

22,00 YKrş/Kg

Dane Mısır

6,70 YKrş/Kg

Aspir

22,00 Ykrş/Kg

Zeytinyağı

11,00 YKrş/Kg

2007 yılı Prim Uygulamaları 2006 yılı ürünleri içindir.

III.SERTİFİKALI TOHUMLUK VE FİDAN KULLANIMI DESTEKLERİ

Tritikale, Arpa, Çavdar, Yulaf

3,00 YTL/da

Buğday

5,00 YTL/da

Susam, Kolza (Kanola), Aspir

4,00 YTL/da

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

6,00 YTL/da

Çeltik, Yerfıstığı

8,00 YTL/da

Patates

20,00 YTL/da

Virüsten Ari Meyve Fidanı ile Bahçe Tesisi

Zeytin (Gemlik hariç), Narenciye, Nar, Kivi,

300,00 YTL/da

Badem, Ceviz ile Bahçe Tesisi

250,00 YTL/da

Diğer Meyve Türleri ile Bahçe ve Bağ Tesisi

200,00 YTL/da

Zeytinde Gemlik çeşidi fidanı ile bahçe tesisi

45,00 YTL/da

Sertifikalı Antepfıtığı anacı ile bahçe tesisi

50,00 YTL/da

IV.PATATES SİĞİLİ, PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ VE DOMATESTE
BAKTERİYEL SOLGUNLUK GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK
KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEK

(http://www.kkgm.gov.tr/teblig/2007-7.html)

Giresun, Ordu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Trabzon illerinde patates siğili, Balıkesir, Bolu ve İzmir illerinde patateste kahverengi çürüklük ve Çanakkale ilinde domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünler yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulaması, 110 YTL/da

V.HUBUBAT DESTEKLEMELERİ (2006 yılı ürünü içindir)

Buğday

3,50 YKrş/Kg

Arpa, Çavdar, Yulaf

2,50 YKrş/Kg

Çeltik

6,00 YKrş/Kg

VI.HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Yonca (Sulu)

130,00 YTL/da

Yonca (Kuru)

80,00 YTL/da

Korunga

80,00 YTL/da

Tek Yıllıklar

50,00 YTL/da

Silajlık Tek Yıllıklar

55,00 YTL/da

Silajlık Mısır

60,00 YTL/da

Yapay Çayır - Mera

100,00 YTL/da

Sertifikalı Tohum Kullanan Üreticilere

% 5 ilave ödeme

Kalkınmada Öncelikli İllerde

% 10 ilave ödeme

Sertifikalı Yem Bitkileri Tohumluk Üretiminin Desteklenmesi

Yonca

1,50 YTL/Kg

Korunga, Fiğ-Macar Fiği,

-

Hayvan Pancarı Yem Şalgamı

50,00 YKrş/Kg

Diğerleri

25,00 YKrş/Kg

Yem Bitkileri Üretiminde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Alet ve makine Desteği

Satın Alınan Alet ve Makinenin Fatura Bedelinin % 40ı
(Hak edişe konu yem bitkileri desteğinin % 40
ını geçemez.)

Damızlık ve Saf Irk Gebe Düve Desteği

Pedigrili (mavi sertifikalı)

550,00 YTL/baş

Saf Irk Sertifikalı (beyaz sertifikalı)

275,00 YTL/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği

Soykütüğüne Kayıtlı

140,00 YTL/baş

Ön Soykütüğüne Kayıtlı

80,00 YTL/b

Suni Tohumlama Hizmeti Sağlayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Destek

Kalkınmada Öncelikli İller

36,00 YTL/baş

Diğer İller

26,00 YTL/baş

Süt Desteği

Örgütlü Üreticiler

5,50 YKrş/litre

Diğer

3,00 Ykrş/litre

Hayvanlarını soykütüğü sistemine kayıt ettirerek, Bakanlıkça yürütülen ıslah çalışmasına katkıda bulunanlara ilave 1,50 YKrş/baş, Üretici örgütlerine danışman (Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim) çalıştırmaları halinde ilave 1,50 YKrş/baş.

2007 yılında Süt Desteği çalışmaları kapsamında 3,00 YKr/lt destekleme ödemesi yapılmaktadır. Hayvanlarını soy kütüğü sistemine kayıt ettirerek bakanlıkça yürütülen ıslah çalışmalarına katkıda bulunan, üretici örgütlerine danışman (Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim) çalıştıran ve süt üretici birliğine üye olanlara ilave 1,5 YKr/baş ilave ödeme yapılmaktadır.

Sabit veya Seyyar Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Kurulması Desteği

Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Kurulmasına İlişkin Desteklemeler Sağım Ünitesi, Soğutma Tankı (Faturanın Üst Limiti 200 Bin YTL) % 40 (Fatura Bedelinin % 40'ı)İlimizde 5 çiftçi başvuruda bulunmuş olup projelerinin inşaatı yapılmaktadır.

Gübre Çukuru Yapılması Desteği (2007)

Gübre çukuru desteklemelerinde yatırım tutarının (değerlendirmeye alınacak yatırım tutarındaki üst sınır 100.000 YTLdir.) % 40ı kadar destekleme ödemesi yapılmaktadır.

İpekböceği Üreticilerini Destekleme Primi

Damızlık Koza

13,00 YTL/Kg

I. Sınıf Koza

9,50 YTL/Kg

II. Sınıf Koza

8,25 YTL/Kg

III. Sınıf Koza

7,00 YTL/Kg

Çepez

5,00 YTL/Kg

Tiftik Keçisi Yetiştiricilerini Destekleme Primi

Oğlak Tiftiği

9,00 YTL/Kg

Ana Mal (ince, iyi, sıra, hafif)

8,00 YTL/Kg

Tali

6,00 YTL/Kg

Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri Üyelerine Dişi Koyun ve Keçi Desteği

Koyun, Keçi

5,00 YTL/baş

Hastalıktan Ari Bölge Oluşturmak İçin Trakya Bölgesinde Sığır İşletme Desteği

Hastalıklardan Ari Sığır

50,00 YTL/baş

Hayvan Kimlik Sistemi Desteği

Kulak Küpesi

2,00 YTL/baş

Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Programlı Aşılamalar İçin Uygulayıcı Desteği

Köy Düzeyinde % 80 ve Üzeri Gerçekleşmede Büyükbaş Şap Aşısı

75,00 YKrş/baş

Köy Düzeyinde % 80 ve Üzeri Gerçekleşmede Küçükbaş Şap Aşısı

50,00 YKrş/baş

% 80 Altında Gerçekleşmede
Büyükbaş Şap Aşısı

50,00 YKrş/baş

% 80 Altında Gerçekleşmede
Küçükbaş Şap Aşısı

25,00 YKrş/baş

Sığır Brucellosisi (S-19 Genç)

1,00 YTL/baş

Koyun Brucellosisi (Rev-1 Genç)

50,00 YKrş/baş

Koyun-Keçi Vebası (PDR),

-

Koyun-Keçi Çiçeği ve Şarbon

25,00 YKrş/baş

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Destekleri Ödemeleri

Yerli Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması:

Büyükbaş

350 YTL/baş

Küçükbaş

60 YTL/baş

Yerli hayvan Gen Kaynaklarının Geliştirilmesi:

Küçükbaş Taban Sürü

30 YTL/baş

Küçükbaş Elit Sürü

35 YTL/baş

Üretim İzinli İşletmelerden Alınan Ana Arı Desteği

Ana Arı - Birlik Üyesi

15,00 YTL/adet

Ana Arı - Diğer

7,50 YTL/adet

Süzme Bal Desteği

Süzme Bal Primi - Birlik Üyesi

60,00 YKrş/Kg

Süzme Bal Primi - Diğer

30,00 YKrş/Kg

Örtüaltı Tarımında Polinasyonu Sağlamak İçin Bombus Arısı Desteği

Tozlayıcı Arı Desteği (Bombus)

50 YTL/Koloni

Su Ürünleri Destekleri

Çipura, Levrek

85,00 YKrş/Kg

Alabalık

65,00 YKrş/Kg

Yeni Türler

1,00 YTL/Kg

Yavru Balık

5,00 YKrş/adet

Midye

10,00 YKrş/Kg

Hayvansal Orijinli Gıda Kontrolünde, İşletmelerde Veteriner Hekim Çalıştırılması Desteği

Büyükbaş hayvan başına

1,25 YTL

Küçükbaş hayvan başına

0,30 YTL

Devekuşu hayvan başına

1,0 YTL

1000 adet tavuk için

2,0 YTL

500 adet çıkma tavuk için

2,0 YTL,

1000 adet hindi için

12,5 YTL

Tavşan hayvan başına

0,15 YTL

(Bir veteriner hekime aylık yapılacak destekleme miktarı 750 YTL den az, 3.000 YTL den fazla olamaz.)

VII.SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİ (1 YTL/kg)

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van illerindeki yetiştiricileri kapsar. Et ve Balık Kurumunun kombinalarında kesim yapılarak kaçak ve kontrolsüz kesimlerin önlenmesini, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesini amaçlamaktadır.

VIII.TARIM SİGORTALARI DESTEĞİ

2007 Yılında Tarım Sigortaları poliçe tutarının % 50si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortaları

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla;

Dolu riski ana teminatına ek olarak, paket halinde Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan riskleri,

Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski teminatı yukarıdaki teminatlar ile birlikte paket halinde sigorta kapsamındadır.

Bu riskler sebebiyle meyve ve sebzelerde meydana gelen Kalite Kaybı Zararları sigorta kapsamındadır.

Sera Sigortaları

Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla cam ve plastik seralarda;

Dolu riski ana teminatına ek olarak, Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan riskleri sigorta kapsamındadır.

Süt Sığırları Hayvan Hayat Sigortası

Önsoy ve soykütüğü kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla;

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hayvan hastalıkları, gebelik, doğum,e yavru atma, yavru ölümü ve cerrahi müdahale,

Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması,

Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,

Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesimler, sigorta kapsamındadır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları İçin;

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler,

Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve zorunlu kestirme riskleri sigorta kapsamındadır.

Su Ürünleri Sigortası

Su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinde;

Her türlü hastalıklar,

Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,

Alg patlaması,

Her türlü doğal afet,

Kazalar,

Predatörler nedenlerinden dolayı meydana gelen ölümler sigorta kapsamındadır.

IX.ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ

Tütün

Alternatif ürün ekimi/dikimi 80 ABD $/da

Adıyaman, Bingöl, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van illerinde uygulanmaktadır.

X.ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI (ÇATAK)

1. Kategori:

Erozyonla mücadele (setleme, canlı veya cansız perdeleme, ideal sürüm tekniğinin uygulanması ve/veya koruma amaçlı boş bırakma)

Arazinin ıslah edilmesi

Drenaj

Taş toplama

2. Kategori:

Uygun sulama tekniklerinin kullanımı

Kontrollü ilaç, gübre ve hormon kullanımı

Organik, yeşil, ahır gübresi, kompost vb. kullanımı

Organik ve iyi tarım uygulamaları

3. Kategori:

Daimi bitki örtüsü oluşturulması

Yeni çayır-mera tesisi ve/veya iyileştirilmesi

Aşırı otlatmanın engellenmesi

Yem bitkileri yetiştirilmesi

Mevcut üretimden vazgeçerek talep edilen kategorideki uygulamalardan 2 veya daha fazlasını tekniğine uygun şekilde tatbik eden üreticilere 1. ve 3. kategori için dekar başına yılda bir defa olmak üzere 3 yıl süre ile 40 ABD Doları, 2. kategori için 90 ABD Doları destek sağlanır.

XI.ÇAY DESTEĞİ

Çay Kalite Primi 8,00 YKrş/Kg

Çay Budama Tazminatı (http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2004/08/20040827.htm#4)

2007 yılı çay kalite primi uygulaması 2006 yılı ürünü içindir.

XII.FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

KREDİ KONULARI

UYGULANACAK İNDİRİM ORANI (%)

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)

60

ORGANİK TARIM

Organik tarım (işletme-yatırım)

60

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)

60

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI/SERTİFİKALI TOHUM, FİDE ve MEYVE FİDANI ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı (işletme)

60

Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım)

50

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)

50

ARGE

Tarımsal ARGE (yatırım)

40

HAYVANSAL ÜRETİM

Süt sığırcılığı (işletme-yatırım)

60

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
(sığır-manda) (işletme- yatırım)

40

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)

40

Kanatlı Sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme)

60

Arıcılık (işletme)

40

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YAPILACAK HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETİ

Besicilik (işletme-yatırım)

60

Süt hayvancılığı (işletme-yatırım)

60

SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

50

TARIMSAL SULAMA

Tarımsal sulama (yatırım)

60

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)

30

KONTROLLÜ ÖRTUALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı tarımı (işletme-yatırım)

40

İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım)

50

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

40

DİĞER İŞLETME ve YATIRIM KREDİLERİ

25

Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım)

100

Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım)

60Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE