Dünya Ticaretindeki Serbestleşmenin İşgücünü

Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme eğilimleri fiyat, kalite, emeğin vasfı ve maliyeti gibi dünya ticaretinde önemli olan faktörleri ön plana çıkarmaktadır. Kuşkusuz bu gelişmeler işgücü piyasalarını büyük ölçüde etkilemektedir. 1994 Uruguay Görüşmeleri ile de dünya ticaretindeki serbestleşmenin daha da artması, işgücü piyasalarını incelemeyi daha da önemli hale getirmektedir.

Dünya ticaretindeki serbestleşmenin artması ile ücretlerdeki düşme aynı zamana rastlamakta ve ücretlerdeki düşme hem gelişmiş hem de gelişen ülkeler arasında yaşanmaktadır. Bu durum ticaretin ücretler üzerindeki etkisinin akademik bir ilgi odağı olmasına yol açmaktadır.

Ticaretin ücretlere etkisi ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu araştırmaların bir kısmı ücretin etkisinin küçük olduğunu ileri sürerken, diğer bir kısım araştırma da bu etkinin büyük olduğunu iddia etmektedir. Bu arada bazı araştırmalar ise ticaretle birlikte teknolojik değişimlerin, sermaye hareketliliğinin, işgücü hareketliliğinin ve sendika gibi faktörlerin rolünü de dikkate alarak ücretlerin düşmesine yönelik alternatif açıklamalar getirmektedir.

Ancak bu yaklaşımlar hangi faktörlerin tam olarak ücretleri etkilediği konusunda net değildir. Dolayısıyla konunun yeniden ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Ücretleri tam olarak neyin etkilediğine yönelik bir açıklama getirilebilinirse, ülkelerin işgücüne ilişkin politikaları da doğru şekilde uygulanması mümkün olacaktır. Ayrıca ücretleri etkileyen herhangi bir faktörün etkisine yönelik önceden karşı bir önlem alınabilecek ve ücretler üzerindeki ters etkileri önlenebilecektir.

Sonuç olarak bu çalışma ile dünya ticaretindeki serbestleşmenin işgücünün ücret ve vasıf yapısına etkisi mevcut tartışmalar ışığında analiz edilerek konuya açıklık getirilmeye çalışılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE