Bireyler için 'Stratejik Düşünebilme' Testi

Giderek artan yoğun rekabet ortamında ‘başarılı ve dolayısı ile mutlu olma’ mücadelesi veren bir birey olarak, günlük işlerimize aşırı zaman ve enerji harcamanız nedeni ile, stratejik düşüncenizin yeteri kadar gelişmediğini düşünüyor musunuz?

Aşağıdaki ankete, uygun cevaplar vererek, günlük operasyonlar ile stratejik düşünce arasında nasıl bir noktada olduğunuzu, diğer bir ifade ile, ne kadar ‘STRATEJİK DÜŞÜNEBİLME´ becerisine sahip olduğunuzu saptayabilirsiniz.

1. Açık olarak benimsediğiniz net bir strateji tanımınız varmı?

Evet 10 Çok net değil 5 Hayır 1

2. Net bir şekilde telaffuz ettiğiniz veya bir yere yazdığınız, kısa, açık ve size heyecan veren bir vizyonunuz varmı?

Evet 10 Galiba 5 Hayır 1

3. Günlük işleriniz arasından, sistematik olarak, geleceğinizi düşünmek ve onu planlamak için zaman ayırıyor musunuz?

Evet 10 Bazen 5 Hayır 1

4. Geleceğinizi güven altında görüyor musunuz, veya, genel olarak, işlerinizin ‘iyi gittiğini’ düşünüyor musunuz?

Evet 1 Kısmen 5 Hayır 10

5. Risk almayı sever misiniz?

Evet 10 Kısmen 5 Hayır 1

6. Bütün hayatınız işiniz midir, boş zamanlarınızda da işinizle ilgili şeyler mi yaparsınız?

Evet 1 Genellikle 5 Hayır 10

7. ‘Yatay’ düşünebilmenin ne olduğunu biliyor musunuz?

Evet 10 Galiba 5 Hayır 1

8. Değişim sizin için ‘genellikle’ bir tehdit midir veya sizi çok rahatsız eder mi?

Evet 1 Bazen 5 Hayır 10

9. ‘Rakipleriniz’ olduğunu biliyor, onları tanıyor ve onların davranışlarını yakından izliyor musunuz?

Evet 10 Bazıları 5 Hayır 1

10. ‘Bu iş başka türlü yapılamaz’ çok sık kullandığınız bir düşünce şekli midir?

Evet 1 Bazen 5 Hayır 10

Bireyler için ‘Stratejik Düşünebilme´ TESTİ SONUÇLARI

Ortalama skor 100 - 95: Birey olarak ‘Stratejik Düşünce’ üretme konusunda mükemmelsiniz. Bu durumda size ancak, ‘herşey iyi giderken strateji üretmek, koşullar zorlaştıktan sonra strateji üretmeye çalışmaktan çok daha iyidir.’ yaklaşımını hatırlatabilirim.

Ortalama skor 94 - 70: Genelde, stratejik düşünce üretme potansiyeline sahip bir bireysiniz. Ancak, stratejik konularda bazı belirsizlikleriniz olabilir. Ortalama olarak, başarılarınız, başarısızlıklarından fazla olacaktır, ancak mükemmele ulaşmak için 'Stratejik Düşünce' bilincini sürekli olarak geliştirmelisiniz.

Ortalama skor 69 - 40: Birey olarak 'Bulanık' vizyondan ciddi şekilde rahatsızsınız. Zihninizde farklı stratejik yönler olması nedeni ile, operasyonel performansınız da olumsuz yönde etkilenmektedir. Acilen vizyonunuzu netleştirip, 'Stratejik Düşünce' çalışması yapmanız gerekmektedir.

Ortalama skor 39 - 10: Bütün gücünüzü günlük çözümlere harcıyor, günlük yaşıyorsunuz. Birey olarak 'Stratejik Düşünce'ye yeteri kadar sahip olmamanız nedeni ile, kararlarınızı krizlerden hemen sonra ve ‘mecburen’ alıyorsunuz. Fırsat yaratmadığını görmenize rağmen, 'ben de (me-too)' stratejisi uyguluyorsunuz. Ciddi bir 'Stratejik Düşünce' çalışması yapmanızın zamanı nerede ise geçmek üzere.

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE