Şirket ve Kurumlar için ‘STRATEJİK IQ´ Testi

Giderek artan yoğun rekabet ortamında ‘karlı ve farklı olarak hayatta kalma’ mücadelesi veren şirket veya kurumunuzda günlük operasyonlara aşırı zaman ve enerji harcanması nedeni ile, stratejik düşüncenin yeteri kadar gelişmediğini düşünüyormusunuz?

Aşağıdaki anketi, kurumunuzun yönetim takımının her üyesine yaptırarak, günlük operasyonlar ile stratejik düşünce arasında nasıl bir noktada olduğunuzu, diğer bir ifade ile, kurumunuzun ‘STRATEJİK IQ´ olarak nerede olduğunu saptayabilirsiniz.

1. Kurumunuzun net bir şekilde telaffuz edilebilen açık bir stratejisi varmı?

Evet 10 Galiba 5 Hayır 1

2. Yönetim takımınızın her üyesi, bir başkasına danışmadan, kurumunuzun stratejisinden birkaç cümle yazabilirmi?

Hepsi 10 Bazıları 5 Hiçbiri 1

3. Organizasyonunuzun stratejisi yazılı olarak mevcutmu?

Evet 10 Dağınık 5 Hayır 1

4. Organizasyonunuzun strateji tanımı, gelecekteki ürünlerinizi, müşterilerinizi ve içinde bulunmayı planladığınız pazarı da içeriyormu?

Tamamen 10 Kısmen 5 Asla 1

5. Organizasyonunuzun strateji tanımı, gelecekte ilgilenmeyeceğiniz ürünlerinizi,

müşterilerinizi ve çıkacağınız pazarı da içeriyormu?

Tamamen 10 Kısmen 5 Asla 1

6. Stratejiniz, kaynaklarınızın nasıl kullanılacağı konusunda yön gösterici bir araç olarak kullanılabilirmi?

Evet 10 Kısmen 5 Asla 1

7. Kurumunuzun stratejisi, hangi tür fırsatları takip edeceğinizi ve hangilerini etmeyeceğinizi net bir şekilde sergileyen ‘Fırsat ve Tehdit Profili’ üzerinde sergileniyor mu?

Evet 10 Kısmen 5 Asla 1

8. Yönetim takımı olarak, kurumunuzun gelecekteki yönünü belirlemek üzere, strateji belirleme toplantıları yaparmısınız?

Düzenli 10 Çok seyrek 5 Asla 1

9. Bu tür toplantılarda, organizasyonunuzun gelecekte alacağı konum konusunda nasıl bir anlaşmaya varıyorsunuz?

Tek vizyon 10 Birkaç vizyon 5 Vizyon yok 1

10. Kurumunuzun yönetim takımı, stratejik planlamanın dünyada en çok kullanılan yönetim aracı olarak bir strateji üretme süreci olduğunu biliyor mu?

Hepsi 10 Bazıları 5 Hayır 1

‘STRATEJİK IQ’ TESTİ SONUÇLARI

Ortalama skor 100 - 95: Kurumunuz ‘Stratejik Düşünce’ üretme konusunda mükemmel. Bu durumda size ancak, ‘herşey iyi giderken strateji üretmek, koşullar zorlaştıktan sonra strateji üretmeye çalışmaktan çok daha iyidir.’ yaklaşımını hatırlatabilirim.

Ortalama skor 94 - 70: Kurumunuz, genelde, stratejik düşünce üretme konusunda çok iyi. Ancak, yönetim ekibinizde, stratejik konularda bazı belirsizlikler ve dönemsel olarak ortaya çıkma eğilimi gösteren görüş ayrılıkları olabilir. Ortalama olarak, organizasyonunuzun başarıları, başarısızlıklarından fazla olacaktır, ancak mükemmele ulaşmak için 'Stratejik Düşünce' bilinci sürekli olarak geliştirilmelidir.

Ortalama skor 69 - 40: Kurumunuzdaki 'Bulanık' vizyondan ciddi şekilde rahatsızsınız. Yönetim ekibinizde farklı stratejik yönler olması nedeni ile, operasyonel performansınız da olumsuz yönde etkilenmektedir. Acilen 'Stratejik Düşünce' çalışması yapmanız gerekmektedir.

Ortalama skor 39 - 1: Bütün gücünüzü günlük çözümlere harcıyor, günlük yaşıyorsunuz. Yönetim ekibinizin 'Stratejik Düşünce'ye sahip olmaması nedeni ile, kararlar üst yönetici tarafından, krizlerden hemen sonra ve 'zorla (impozed)' alınıyor. Hiçbir fırsat yaratmadığını görmenize rağmen, 'me-too' stratejisi uyguluyorsunuz. Ciddi bir 'Stratejik Düşünce' çalışması yapmanızın zamanı nerede ise geçmek üzere.

NOT: Toplam skor düşük olsa dahi, sorulara yönetim ekibinin her elemanının benzer cevaplar vermesi, herbir soruya verilen cevapların standard sapmasının düşük olması, ‘Stratejik Düşünce’ konusunda aynı yönde olunduğunun olumlu bir göstergesidir.

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE