Görüntülü iletişim dönemi başlıyor

TK Başkanı Tayfun Acarer, cepte hızlı ve görüntülü iletişim teknolojisini getirecek olan 3G için şartnamenin tamamlandığını, 1-2 ay içinde ihaleye çıkılacağını söyledi

Cep telefonlarında hızlı ve görüntülü iletişim dönemini başlatacak olan Üçüncü Nesil (3G) şebeke lisans ihalesinde yönetmelik hazırlandı. Şartnamenin çok yakında Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından birkaç ay içinde ihaleye çıkılacak.

Telekomünikasyon Kurumu (TK) Başkanı Tayfun Acarer, 3G için ihaleye 1 - 2 ay içinde çıkılabileceğini belirterek, "Bütün işlemler tamamlanmış. Umuyorum ki, bugün ya da yarın Resmi Gazete'de ihale şartnamesi yayımlanacak" dedi.

Türkiye'de telekom alanındaki düzenlemelerin AB mevzuatı ile son derece uyumlu olduğunu vurgulayan Acarer, bu yıl sektörde ciddi yeniliklerin yaşanacağını ifade ederek, "Bunların başlıcaları 3G mobil haberleşme sistemleri" diye konuştu.

Acarer, numara taşınabilirliği, sanal operatörler, geniş bant telsiz erişim hizmetleri ve hizmet kalitesi yükümlülüklerinin de kaydedilecek diğer gelişmeler olduğunu aktardı.

3G'de 25 Mhz frekanstan 45 Mhz frekansa kadar bir genişlik içinde hareket edilecek. Buna göre A lisansı için 252 milyon euro, B lisansı için 224 milyon euro, C lisansı için 196 milyon euro, D lisansı için 140 milyon euro bedelle ihaleye çıkılacak.


40 milyon cep kaydı
Böylelikle, düşük bant genişliğinde yatırım yapmak isteyen işletmeciler D tipi lisans alabilecek. Daha geniş alanları kapsamak isteyen şirketler ise A tipi lisans satın alacaklar.

Tayfun Acarer, geçen yıl uygulamaya konulan kayıtdışı cep telefonuyla mücadele programının oldukça olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Acarer, konuşmasına şöyle devam etti: "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 40 milyon telefon kayıt altına alındı. Hâlâ da devam ediyor.

Yaklaşık 1.5 yıllık süreç içinde kayıt altına alınan 40 milyon telefonun parasal değerinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu hesaplıyoruz. Kanunun yürürlüğe konmasından itibaren özellikle suçlarda ciddi oranda azalma görüldü. Bu oran yüzde 80'leri buluyor."


Numara dünyada yıllardır taşınıyor
Tayfun Acarer, Turkcell'in numara taşınabilirliği konusunda Danıştay'a açtığı dava ile ilgili olarak "Yapılan itiraz, İkinci Nesil (GSM) sistemler ve varolan imtiyaz sözleşmesi hükümlerini ilgilendiriyor.

İtiraz, alınmamış bir lisans ve onun imtiyaz sözleşmesi için olamaz, mevcut için olabilir" dedi.

Acarer ayrıca, bu itiraza ilişkin henüz kendilerine ulaşan resmi bir bilginin olmadığını söyledi.

Numara taşınabilirliğinin yıllardır başka ülkeler tarafından uygulandığını hatırlatan Acarer, "Biz bir şeyi ilk yapmıyoruz. Dünyada hiç bilinmeyen ne idüğü belirsiz bir şey değil ki... Bütün dünyada uygulanan bir şeyi bizim yapmamız garipsenmemeli" görüşünü aktardı.

Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak da, Turkcell'in dava açtığı numara taşınabilirliğinin, rekabet açısından gerekli bir uygulama olduğunu söyledi.

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE