Vestel’in 2 yılda 20 milyon dolar harcadığı yakıt pili teknolojileri ürünleri vitrine çıkıyor.

Birkaç ay içinde satılacak ’katı oksit yakıt pili’ ile evlerin ısınma ve aydınlanma ihtiyaçları doğalgaz-elektrik faturalarının ilk aşamada yüzde 85’i, 2008’de ise yüzde 10’u kadarlık bir harcama ile karşılanabiliyor olacak.

2 yıldır yenilenebilir enerji teknolojileri üzerinde çalışan Vestel, geliştirdiği yakıt pili ürünlerini piyasaya sürme aşamasına geldi. Vestel İş Geliştirme ve Stratejik Planlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav tarafından tanıtılan yakıt pilleri arasında bulunan ’katı oksit yakıt pili’ 2007’nin ikinci yarısında satışa sunulacak. İlk versiyonu doğalgazlı olacak bu piller evlerde toplam elektrik ve doğalgaz harcamalarını yüzde 15 düşürecek şekilde enerji üretecek. Ultav, 2008 sonlarına doğru katı oksit yakıt pillerinde sadece katalizör adı verilen parçanın değişimi ile doğalgaz yerine su kullanılacağını söyledi. Böylece bu yılın sonlarına doğru Vestel’in bu yakıt pilini evlerine kuranlar, 2008’de küçük bir parça değişikliği ile pillerini doğalgaz yerine su ile çalışır hale getirecek. Suyun kullanımı ile bir ev mevcut elektrik ve doğalgaz faturasının yüzde 10’u kadarlık bir harcama ile ısı ve elektrik ihtiyacını karşılayabilir hale gelecek.

MALİYETİ NE KADAR: Evlerde enerji ihtiyacını karşılayacak olan katı oksit yakıt pillerinin 1 kilovatlık enerji üretim gücü başına satış fiyatı 5 bin dolar civarında. Türkiyede bir evin ortalama saatlik enerji ihtiyacının 2.5 kilovat düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Böylece evlerinde enerji harcamalarını yüzde 90 azaltmak isteyenlerin yapacağı yatırım yaklaşık 12.500 dolar olacak. Cengiz Ultav, Japonya Başbakanı’nın evine kurulan 51 bin dolarlık benzer bir sistemde bu yatırımın 42 bin dolarının devlet tarafından, 9 bin dolarının ise konut sahibi tarafından karşılandığını belirtti. Ultav, "Türkiye’de 15 milyon hane var. 15 milyon hanenin yakıt piline dönüşüm maliyeti yaklaşık 60 milyar dolar. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda bir politika benimsese ve yılda 6 milyar dolarını evlerdeki bu dönüşüm için ayırsa ne olur. Eğer böyle bir teşvik politikası olursa evlerde kullanılacak bu yakıt pillerinin fiyatlarında da 24 ay içinde yüzde 30-40 maliyet düşüşü gerçekleşebileceğini düşünüyorum" dedi.

HAYAL FIRSAT OLDU: Vestel’in son 2-2.5 yılda yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda 20 milyon doları aşkın harcama yaptığını anlatan Ultav, "Artık yaptıklarımız hayal noktasını geçti, fırsat haline geldi. Hidrojen enerjisi alanında yaklaşık 2 yıldır uzman bilim adamlarından oluşan bir ekiple sürdürdüğümüz çalışmalardan son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Bugün vardığımız noktada Türkiye’nin deterjan hammaddesi olarak ihraç ettiği borakstan hareketle sodyum bor hidrür bazlı "hidrojen süngeri" ileri malzemesini, telsizden dizüstü bilgisayara, radyodan buzdolabına çeşitli kapasitelerde sayısız gereci çalıştıracak PEM (Proton Exchange Membrane) yakıt pillerini, evlerin her türlü enerji gereksinimini karşılayacak katı oksit yakıt pillerini, yüzde yüz çevre dostu kuru pilleri ve yüksek verimlilikteki özgün elektroliz metodumuzla sudan hidrojen elde etme sistemini geliştirdik. Sertifikasyon ve deneme süreçlerinin ardından üretime hazır olacağız."

KARAYOLLARI ARAZİSİNE ’PİLLİ’ PROJE: Ultav, Zorlu Grubu’nun 800 milyon dolara satın aldığı İstanbul Zincirlikuyu’daki Karayolları arazisinde gerçekleştirilecek projenin tüm enerji ihtiyacının yakıt pilleri ile sağlanacağını söyledi. "Bunu yapamazsam kendimi asarım’ diyen Ultav, şöyle konuştu: "Ahmet Zorlu Bey, Karayolları arazisini satın aldıktan sonra bu konuda zaten emir verdi. Ahmet Bey, bana ’bunu yapamazsan gözüme görünme’ dedi.

Enerjimizi Karadeniz’in suyu ile Toros’un güneşinden sağlayalım

YAKIT pillerinde kullanılan hidrojenin sudan elde edilmesini ekonomik hale getiren elektroliz teknolojisi ve hidrojenin boru hatları ile her yere güvenle taşınabilmesini sağlayan ’hidrojen süngeri’ni 5’de 1 ucuza elde etmeyi başaran Vestel’in İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, "Karadeniz’de Bartın’da sudaki hidrojen sülfürün içinden hidrojeni ayrıştıracak bir tesis düşünün. Bu tesisin yanında da hidrojeni taşımanızı sağlayacak sodyum bor hidrür tesisimiz olsun. Toroslar’ın tepesine de güneş panelleri kurup bundan elde edeceğiniz 750 derecelik ısı ile de hidrojen elde ettiğinizi varsayın. Karadeniz’de ve Toroslar’da elde ettiğiniz hidrojeni boru hatları ile Türkiye’nen her yerine ulaştırmak mümkün" dedi.

Ucuza elektroliz etme teknolojisi

YAKIT pillerinde kullanılan hidrojeni elde etme yöntemlerinden birinin de su elektrolizi olduğunu belirten Cengiz Ultav, "Ancak bugüne kadarki elektroliz teknolojilerinde sudan 1 metreküp hidrojen elde edebilmek için 4-5 kilovatlık enerji harcanıyor. 1 metreküp hidrojen yakıt pillerinde 3 kilovatlık enerjiye dönüşüyor. Dolayısıyla 3 kilovatlık enerji elde etmek icin 5 kilovat enerji harcamak ekonomik değil. Ancak bizim geliştirdiğimiz bir elektroliz teknolojisi sayesinde sudan 2.7 kilovatlık bir enerji ile 1 metreküp hidrojen elde edilebiliyor. Kısa sürede bunu 2 kilovata çekeceğiz. Böylece yakıt pilleri için sudan hidrojen elde etmek ekonomik hale geldi. Bu teknolojimizi de kendi adımıza patentledik" dedi.

314 dolarlık deterjan hammaddesi 50 bin dolarlık ürün haline geldi

VESTEL, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yaptığı Ar-Ge çalışmalarında dünyada bu konuda ’devrim’ sayılabilecek buluşlara da imza attı. Yakıt pillerinde kullanılan hidrojen normal şartlarda oksijenle belirli karışım halinde temasa geçtiğinde patlayıcı, büyük hacim kaplayan bir yakıt. Hidrojenin tehlikesiz ve güvenli taşınması ve az yer kaplayacak şekilde depolanmasının en verimli yollarından biri sodyum bor hidrür içine gömülmesi. Sodyum bor hidrür bir nevi "hidrojen süngeri" şeklinde davranarak hidrojenin düşük maliyetlerle ve tehlikesiz bir şekilde taşınabilmesine ve depolanabilmesine olanak veriyor. Vestel, deterjan hammaddesi olarak tonu 314 dolara yurtdışına ihraç edilen borun, basit bir formu olan borakstan hareketle kendi geliştirdiği ve patentlediği sodyum bor hidrür üretim yöntemi ile yurtdışı fiyatı tonu 50.000 dolar olan ileri malzemeyi tamamen yerli kaynaklar ile özgün bir şekilde geliştirdi. Vestel’in geliştirdiği ve kendi adına uluslararası patent başvurusu yaptığı bu teknoloji sayesinde dünyada kilosu 50 dolara maledilen sodyum bor hidrür, 15 dolara elde edilebilir duruma geldi. Sodyum bor hidrür sayesinde hidrojen mevcut boru hatları, tüpler ve tankerlerle nakledilebilecek. Böylece mevcut altyapı ile gelecekte evlere ve sanayi tesislerine doğalgaz yerine hidrojen dağıtımı yapılabilecek.

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE