E-postaların yüzde 95'inden fazlası hurda


Bir araştırmaya göre, tüm dünyada dolaşan e-postaların yüzde 95'inden fazlasını hurda postalar oluşturuyor.

Tüm dünyadaki e-postaların izlendiği araştırmaya göre, e-postaların yüzde 95'inden fazlasını hurda (junk mail), istenmeyen (spam mail), hata mesajları ve virüsler oluşturuyor.

Dolaşımda olan elektronik postaların sadece yüzde 4'ü gibi son derece küçük bir bölümü, gerçekten amaca yönelik ve iletişim amaçlı içerikten oluşuyor.

Yüzde 99'u virüslü

Hurda postaların büyük bir çoğunluğu virüslü PC'lerden kaynaklanıyor. İncelenen bilgisayarların yüzde 99'unda spam ya da virüs programlar bulunuyor.

Güvenlik firması Return Path'e göre, sürekli olarak istenmeyen e-postalar gönderen bu bilgisayarların belleklerinde yaklaşık 20 milyon e-posta adresi bulunuyor.

Kaynak ABD

İstenmeyen ya da hurda posta yayma konusunda ilk sırayı yüzde 23.2 ile ABD alıyor. Bunun, geniş bantın yaygınlaşması ve PC'lerin indirme işlemleri için sürekli açık bırakılmasından kaynaklandığı sanılıyor.

ABD'nin ardından ikinci sırada, internete getirdiği yasaklar konusunda srekli olarak eleştirilen Çin geliyor. Çin'in istenmeyen postalara katkısı yüzde 20 oranında.

Çin'de internet kullanımı Batı'daki kadar yaygın olmasa da, nüfus yoğunluğu sayıyı artırıyor. 1.5 milyar nüfuslu Çin'de 123 milyon kişi internet kullanıyor, bunların yarısı da geniş banta sahip.

ABD ve Çin'den sonra ise yüzde 7.5 ile Güney Kore, yüzde 5.2 ile Fransa, yüzde 4.8 ile İspanya ve yüzde 1.8 ile İngiltere geliyor.

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE