En yeni güvenlik trendleri

Intellect, uluslararası ve ulusal uygulamalarda meydana gelen gelişmeleri değerlendirerek, 2008 yılında kurumsal şirketlerin önem vermesi gereken 3 konunun altını çizdi.
Uluslararası standartların daha gündemde olacağı bu süreçte ve gittikçe zorlaşan rekabet ortamında, kurumların kendilerini daha güvenli hissetmeleri için yeni yılda bazı konulara daha fazla önem vermeleri gerektiğini vurgulayan Intellect İş Geliştirme Direktörü Tuğrul Pehlivanlı, 2008 yılında bilgi güvenliği alanında kurumsal şirketleri daha çok ilgilendirecek 3 konunun altını çizdi. Bu konuları; bilgi ve olay yönetimi, bilgi sızmasına karşı alınabilecek önlemler güvenliği ve veri tabanı güvenliği olarak vurgulayan Pehlivanlı, söz konusu üç konunun kurumlar için neden önemli olduğunu da şöyle açıkladı. “Bilgi ve olay yönetimi dediğimiz kavram, kurumların bir takım standartları uygulama yükümlülükleri ile birlikte başlıyor. AB standartları, uluslararası bazı standart ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün istemiş olduğu standartlar bu sene sonunda kurumlar için bazı yükümlülükler getirecek. Bu yükümlülüklerden en önemlisi tüm logların (işlem kayıtlarının) toplanıp bir noktada istenilen sürelerde saklanması, birbiri ile ilişkilendirilmesi, anlamlı raporlar haline getirilmesi ve uluslararası standartlara uygunluk.

2008 yılında şirketlerin ivedilikle üzerinde durması gereken ikinci konu farkında olarak veya farkında olmadan kurum dışına sızan bilgiler. Bilgi hırsızlığının çeşitlendiği günümüzde değişik yollarla kurum dışına çıkan bilgilerin denetlenmesi, sınırlanması ve gerekli önlemlerin alınması kurumları daha çok meşgul ediyor olacak.

Üzerinde durulması gereken üçüncü konu ise veri tabanınızın güvenliği. Şirketinizin müşteri bilgileri, muhasebe bilgileri gibi kritik bilgilerinin olduğu veritabanlarına kimler ulaşabiliyor? Ne amaçla ulaşıyor? Ne kadarına ulaşabilir? Bu noktada şirketler personeline ve veritabanı erişimi olan 3. partilerine ne şekilde güvenlik önlemleri uygulandığını sorgulayacak” diyen Tuğrul Pehlivanlı, “Bütün bilgi güvenliği uygulamalarının yanı sıra bu üç konu 2008 senesinde “Bilgi Güvenliği” alanında çok konuşulacak konular olacak gibi görünüyor” dedi.

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE