Başarılı bir satış organizasyonu kurmak

1.FONSKSİYONLARA GÖRE PAZARLAMA ORGANİZASYONU KURMAK
En temel organizasyon biçimi, pazarlama kapsamında değerlendirilen alt alanları ayrı ayrı örgütlemektir. Bu durumda satış organizasyonunuz şöyle oluşur:

*Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
*Satış yöneticisi
*Reklam yöneticisi
*Pazar araştırmaları yöneticisi
*Dağıtım kanalları yöneticisi

2.ÜRÜNLERE GÖRE PAZARLAMA ORGANİZASYONU KURMAK
Bir başka alternatif, pazarlama organizasyonunu, ürünlerinize göre geliştirmeniz. Bu durumda, pazarlama bölümünüz şöyle oluşacak:

*Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
*Birinci ürün alanının yöneticisi (Örneğin, hazırgiyim ürünleri yöneticisi)
*İkinci ürün alanının yöneticisi (Örneğin kimyasal ürünler yöneticisi)
*Üçüncü ürün alanının yönetici (Örneğin, iplik ürünleri yöneticisi)

3.MÜŞTERİ TİPİNE GÖRE PAZARLAMA ORGANİZASYONU KURMAK
Bir başka alternatif, pazarlama yapınıza, müşteri tiplerine göre yöneticiler atamak. Bu durumda, pazarlama bölümünüz şöyle oluşacak:

*Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
*Örneğin, kadın tüketici pazarlama yöneticisi
*Örneğin, genç tüketici pazarlama yöneticisi

4.BÖLGERE GÖRE PAZARLAMA ORGANİZASYONU KURMAK
Pazarlama organizasyonunu, ürünlerinizin satıldığı bölgeleri baz alarak da kurabilirsiniz. Bu durumda, olasılıkla şöyle bir pazarlama yapınız olacak:

*Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
*Örneğin, Akdeniz Bölgesi pazarlama yöneticisi
*Örneğin, Marmara Bölgesi pazarlama yöneticisi
*Örneğin, Avrupa pazarlama yöneticisi


5.MARKA BAZINDA PAZARLAMA ORGANİZASYONU KURMAK
Dev şirketler ise, pazarlama organizasyonlarını, sahip oldukları markalar bazında kurarlar. Bu durumda, şöyle bir pazarlama yapınız olacak:

*Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
*A markası pazarlama yöneticisi
*B markası pazarlama yöneticisi
*C markası pazarlama yöneticisi

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE