Vestel ve Ar-Ge

Fusun S.Nebil - fusun@nebil.com
Bu yazı turk.internet.com adresinden yazdırılmıştır.


Vestel AR-GE’yi Farklılık için Kullanıyor

Vestel 1980’lerde kurulan bir şirket. İlk günlerde Vestel’i Televizyon üretiminde araştırma da yapan bir firma olarak gördük. Bu gelenek daha sonra da devam etti. Ancak Vestel’in hem TV hem de diğer alanlarda AR-GE’ye çok daha ağırlık verdiğini 2000 yılları ile birlikte görmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde de Vestel, İstanbul’da düzenlenen Hidrojen Kongresi’ne sunduğu Hidrojen Pilleri ile haklı bir heyecan yarattı.

Biz de hem hidrojen pillerini, hem Vestel’in çeşitli konularda ARGE’ye verdiği önemi, Vestel İcra Kurulu Üyesi ve Bilişim sektörünün duayeni Cengiz Ultav ile konuştuk.

Turk.internet.com : Cengiz Bey ilk sorumuz, “Neden Arge?” Vestel neden Türk şirketlerinin alışılageldiğimiz yönetimlerinin aksine Arge’ye önem veriyor?

Cengiz Ultav : Vestel’in içinde bulunduğu sektör yani tüketici elektroniğinin getirdiği bir ihtiyaç bu. Çin ucuz fiyatla iş yapıyor. Çin’e karşı rekabetin yolu “farklılık stratejisi” yani farklı olmak diye düşünüyoruz. Bizim farklılık stratejimiz de “model sayısını arttırmak” üzerine kuruldu. Çin yılda 300 model yapıyor. Biz, farklılık stratejisi çerçevesinde yılda 3000’in üzerinde modeli ince segmentli dünya pazarlarına sunuyoruz. Böylece de ODM/OEM konusunda Dünya’nın 3.büyük tüketici elektroniği firması haline geldik.

Şu anda tüketici elektroniğinde, % 25 Pazar payı ile Avrupa 1.cisi, Dünya 3.cüsüyüz.

Turk.internet.com : AR-GE açısından Türkiye’de insan kaynağı sıkıntısı var mı?

Cengiz Ultav : Türkiye’de teknik eğitimli çok sayıda insan var. Bu bir şans. 11 milyon üniversite mezunu var. Ama biz bunları doğru yerde kullanamıyoruz. Halbuki çok çeşitli şekillerde kullanılabilir.
- Yazılım
- Test
- Denetim
- Proje yönetimi.
Mühendislik nosyonu verilmiş çok kaliteli pek çok eleman var. Bunların ara eğitimlerle teknoloji uygulamalarının çeşitli aşamalarında faydalı hale getirilmeleri mümkün. AR-GE’nin % 5’i teknik, % 95’i direkt işe dönük konulardır.

2001 ekonomik krizinin bence bir farklı yönü var. Banka sektörü 2001’de çöktüğünden bu yana, “Türkiye’de iş geliştirme başladı”. Ben bakıyorum eski genç bankacılar şimdi organik tarım, ileri malzeme gibi konularla ilgilenmeye başladılar. Sektörlerinde meydana gelen kriz onları başka yerlere yönlendirdi. İş geliştirmeye ve girişimci olmaya doğru yöneliyorlar. Türkiye’de iş hayatında realite oluşmaya başladı. Enflasyon azaldı. İnsanlar artık daha doğru konumlara gelebiliyorlar.

Bu şekilde teknoloji inisiyatifi alan teknik veya yönetici yüksek eğitimli insanlar bu alandaki manzarayı değiştireceklerdir.

İş sahibi AR-GE ye İnanmıyorsa Zor

Turk.internet.com : Vestel’de Arge ne zaman ve nasıl başladı?

Cengiz Ultav : Vestel’i Zorlu Gurubu olarak satın aldığımız ilk yıllarda uygulama mühendisliği ve teknoloji adaptasyonu gerekliydi. Biz bu dönemde, ABD Silikon Vadisi, Tayvan, İngiltere (Bristol), İsrail, Çin ve Kore’de bürolar açtık. Bu bürolar kanalıyla, teknolojinin adaptasyonu sağladık ve bu ülkelerin teknoloji yaratan firmaları ile birebir ilişkiler kurduk.

2.aşamada gömülü yazılım üretimine geçtik.

3.aşamada ise teknoloji üretimi yapmaya başladık. İngiltere’de yıllık 5 milyon sayısal set-top-box ( etkileşimli sayısal uydu alıcı) satılır. Bunların 2.800.000 tanesinde bizim teknolojimiz var. Bunların arasında Philips, Toshiba firmalar da bizim yazılımımızı kullanmayı seçtiler.

Turk.internet.com : Vestel Hangi Konularda AR-GE yapıyor? Sadece Tüketici Elektroniği mi?

Cengiz Ultav : Bugüne kadar yaptıklarımız ürün geliştirme AR-GE’siydi. Ürün geliştirme AR-GE’si son derece zor ve kapsamlı bir konudur. Hele bir de dünya devleri ile uluslararası pazarda rekabet halinde iseniz bu işin boyutunu tahmin etmek güçleşebilir. Ürün geliştirme AR-GE’sinin yanı sıra Vestel’in uğraştığı temel araştırma konularını 3 grupta özetleyebiliriz.

- Alternatif enerji
- Malzeme bilimi
- Embedded (Gömülü) Yazılımlar.


Turk.internet.com : Vestel’in AR-GE’ye bu derece inanmasının arkasında kimler var?

Cengiz Ultav : İş sahibi AR-GE ye inanmıyorsa, sizin AR-GE’yi tetikleyecek gücünüz olmaz. Türkiye’de AR-GE çoğu yerde fazladan bir masraf olarak görülüyor. Ahmet Nazif Zorlu ise bu konuyu rekabet gücünü arttıran en önemli unsur olarak gördü.

Ayrıca bizi AR-GE’ye mecbur eden koşullar da var. Avrupa’da pazar payımız “0”dı. Şimdi % 25 oldu. Avrupa gibi bir yerde rekabet için AR-GE’den başka şansınız yok. Strateji ve Satış-Pazarlama da çok önemli ve AR-GE her zaman bu birimlerle uyumlu ve senkronize olmak mecburiyetinde.

Vestel Yöneticisi olan Herkesin Onayını Alır

Şirketlerin, üretimde kullandıkları malzemeler ya da finansman güçleri kadar, şirketi taşıyan insan kaynağı da önemli bir bileşen. Vestel bu açıdan bakıldığında, içinden gelen kişileri yükselten ve çalışanların uzun yıllar kaldıkları bir işyeri görünümünde. Bunu bir de Cengiz Ultav’a sorduk;

Turk.internet.com : Bütün bu güzel işleri gerçekleştirdiğiniz ekip nasıl oluştu?

Cengiz Ultav : Gençlere çok güveniyoruz. Bugün şirketin muhtelif departmanlarında yönetici olan, kritik noktalara yerleşen arkadaşlarımızdan bazıları da AR-GE’den yetişti. Ve hatta bazıları 30 yaşın altında. 3 milyar $’lık bir geliri yaratan takım içinde yerlerini aldılar.

Dünya 3.cüsü ve Avrupa 1.cisi olmanın bir şartı da kaliteli yönetim kadrosu. Biz Türkiye’nin insan kaynaklarına güveniyoruz ve yararlanıyoruz da. Üst pozisyonlara meşhur yerlerden transferler yapmak yerine kendi içimizden yetişmiş kişileri yükseltiyoruz. Böylece bu kişiler, binlerce kişinin onayını alarak yukarı geliyorlar. Evet; Vestel’de kapasite ve ciro yüzlerce kat arttı ama arkasında güçlü bir insan kaynağı var. Bunu gözden kaçırmamak lazım.

Turk.internet.com : Peki Cengiz Ultav kimdir? Eminim sizi Bilişim sektöründe bilmeyen yok ama hem arşivlerimizde yer alması hem de Turk.internet.com’u bilişim sektörü dışındaki “avukat, reklamcı” gibi kişiler okuduğu için kısaca bir hatırlatalım mı?

Cengiz Ultav : ODTÜ elektronik lisans ve lisansüstü mezunuyum. Hollanda Phillips teknik enstitüsünde üniversite sonrası eğitimime devam ettim.

Türkiye’de BIMSA, Info da çalıştım. Sonra serbest danışmanlık yaptım. NCR’a danışmanlık yaparken, bir müddet sonra NCR Genel Md.Yrd.cılığına atandım. Sun Microsysytems’ın Türkiye kuruluşunu STFA içinde gerçekleştirdim. STFA ile kuruluş sonrası ayrıldı. Daha sonra Microsoft’un SDD (Solution development discipline) çözüm ortağı olarak Microsoft’un iş yapma şeklini belirleyen Avrupa’daki 5 danışmandan birisi oldum.

Bu süreç içinde aralarında Koç, Sabancı, Eczacıbaşı kruluşları da olan birçok frimaya 17 yıl süre ile danışmanlıklarım oldu. Koç 2000 projesinde yer aldım.

Vestel’e danışmanlığa başladıktan 6 ay sonra tam zamanlı olarak İcra Kuruluna atandım. 6 yıl süre ile teknoloji ve AR-GE konularında, son 4 yılda yanı sıra savunma sanayi, stratejik planlama ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili konulardan sorumluyum.


Türkiye’nin Gömülü Yazılımda Şansı Var

Turk.internet.com : Vestel Arge olarak hangi alanlarda çalışıyor?

Cengiz Ultav : En hayati konumuz olan ürün geliştirme AR-GE’mizin yanında 3 ana alanda çalışıyoruz. Gömülü (embedded) yazılım : Yani cihazların içine gömülen yazılımlardan bahsediyorum. Bu tür yazılımlar, tıbbi, askeri, telekom, tüketici elektroniği alanlarında yoğun kullanılıyor. İleri Malzeme araştırmaları; Tüketici elektroniği açısından ileri malzeme çalışmaları önemli. Hem display (görüntü cihazları), hem de carbon nanotube bazlı ileri malzemeler konularında çalışıyoruz.Alternatif enerji kaynakları. Herkesin bildiği gibi fosil yakıtlar tükeniyor. Bu sadece bizim değil bütün dünyanın problemi. Hidrojen enerjisi bu konuda en önemli alternatif kaynaklardan biri.
Turk.internet.com : Embedded Yazılım konusunu açabilir miyiz? Neden gömülü yazılım?

Cengiz Ultav : Gömülü yazılım bizim kendi alanımızla yani tüketici elektroniği ile yakında ilgili. Biz yılda 8 milyon adedin üzerinde sayısal cihaz üretiyoruz ve bunların her birinin içerisinde kapsamlı gömülü yazılımlar var. Ama onun dışında, yazılım dünyasını tümüne şöyle bir bakalım; temel olarak 3 tür yazılım alanı var; İşletim Sistemi; Bunda ABD, İrlanda öndeUygulama yazılımı; Bunda da Hindistan öne geçmiş durumdaGömülü Yazılım; İşte bu Türkiye’nin şansı olabilecek, rekabet gücü olabilecek bir alan.
Cabot firmasını da, Aydın Yazılımı da satın almamızın nedeni de zaten bu. Çok kısa bir sürede cihaz bazlı gömülü yazılımda önemli bir konum elde edeceğiz. Şu anda daha önce belirttiğim gibi Cabot İngiltere’de çok önemli bir Pazar payına sahip. Aydın Yazılım da gömülü yazılım ihracatı konusunda özellikle aviyonik yazılımlarda büyük atılım içerisinde.

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE