Büyük şirketlerin pazarlamaya başlangıç noktası: Müşteri segmentasyonu

Pazar stratejisi geliştirilirken, karar verilmesi gerekenlerden biri de, hangi müşteri grubunun en etkili satış rakamlarına ulaşılmasını sağlayacağıdır. Örneğin, aynı fiyata daha kaliteli ürün ya da hizmet stratejisi, ailelerin ilgisini çekebilir.

Ya da, daha geniş bir dağıtım ağı oluşturma stratejisi, faaliyet gösterdiğiniz alandaki müşterilerin sık seyahat ediyor olması durumunda etkili olacaktır. Ama her durumda, farklı pazarlama stratejilerinin, farklı hedef kitleleri hedeflediğini hatırda tutmak gerekir.

Hedef kitle, 'segment'ler (Gruplar) bazında analiz edilir ve doğru satış stratejileri bu segment'lerin ideal birleşiminden oluşur. Şimdi gelin, satış stratejilerinin oluşturulmasında kullanılan segment'lerin neler olduğunu ana başlıklarıyla inceleyelim.

MÜŞTERİ BELİRLERKEN KULLANILAN SEGMENT'LER

*Coğrafi
Belirli bölgelerde ya da belirli iklimlerde yaşayan müşterileri, coğrafi olarak bir araya toplayabilirsiniz. Örneğin, güney illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları, iklim şartları nedeniyle, İstanbul ya da Ankara'dakilerden farkılılık gösterecektir...

*Demografik
Müşterileri yaş gruplarına ya da aile büyüklüklerine göre de analiz edebilirsiniz. Böylelikle, ihtiyaçları birbirine benzeyen ama toplum genelinden ayrılan grupları bir araya toplamış olursunuz. Örneğin gerçekten de, yaşlıların ya da gençlerin ihtiyaçları, çoğu durumda, toplumun genel taleplerinden radikal farklılıklar içerir.

*Kültürel
Müşteriyi belirlemede kullanacağınız ölçütlerden biri de, kültüreldir. Dini, siyasi ya da yaşam tarzlarından yola çıkarak, o güne kadar yeteri biçimde karşılanmamış talepleri bulabilirsiniz. Örneğin, hayatının her alanında doğal ürün tüketimine öne verenlerin sayısı son yıllarda hızla artıyor, bu da organik gıdanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gelişmesini getiriyor. Şirketinizin faaliyet gösterdiği alanda, doğal ürün talebi karşılanmayan müşteriye özel bir strateji geliştirerek, niş bir alana girebilirsiniz.

*Faydaya önem veren gruplar
Kimi müşteriler, satın aldığı ürün ya da hizmetin sağladığı faydaya özel bir önem verirler. Fiyatın düşük olması ya da ürün ya da hizmetin en kolay ulaşılan yerde bulunması, bu müşterinin satın alım tercihini etkileyen temel değişkenlerden biridir. Pazarlama stratejinizi oluştururken, bu tür müşteriyi de hedef alabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE