Pazar araştırmasının alfabesi

Pazar araştırmasının temel amacı, müşteriler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaktır. Müşteri kimdir, sizden aldığı ürünü ya da hizmeti nerede ve ne zaman talep eder, sorularının yanıtını veremiyorsanız, başarılı bir pazarlama stratejisinin en önemli unsuruna sahip olmadığınızı söylememiz gerekiyor.

Pazar araştırması aynı zamanda, mevcut ürünlerinizin sorunlu yanlarını bulur ve müşteri memnuniyetinin artırılması için sunulması gereken ek hizmetleri belirler.

Öte yandan, pazar araştırmasının, müşterinin tanımını yapmaktan öte anlamları da vardır. Pazar araştırmasından elde ettiğiniz verileri, pazar payınızı belirlemek, tanıtım faaliyetlerinizin etkinliğini artırmak ve pazara yeni sunduğunuz ürün ya da hizmetlere yönelik tepkileri öğrenmekte de kullanabilirsiniz.

Büyük şirketler, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de pazar araştırmasında, AC Nielsen, GfK gibi profesyonel şirtetlerin resteğini alırlar. Küçük girişimciler ise, müşterilerine yakın oldukları için, pazar araştırmasını çok daha hızlı ve etkin biçimde yapma şansına sahiptirler.

PAZAR ARAŞTIRMASINI YAPARKEN, YANITINI BULMANIZ GEREKEN SORULAR

Pazar araştırmasının incelemesi gereken 4 temel alan vardır. Bunlar: Müşteri, müşteri ihtiyaçları, rekabet ve pazardaki eğilimlerdir. Şimdi, bu temel unsurları ilişktin olarak, yanıtını bulmanız gereken soruları sıralayalım.

*MÜŞTERİ
Yaşı
Gelir seviyesi
Mesleği
Ailesi
Medeni durumu
İkamet ettiği yer
İlgi alanları ve hobileri


*MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI
Müşteri, satın aldığı ürüne ya da hizmete belli bir süre için mi ihtiyaç duyuyor?
Daha hızlı bir hizmet istiyor mu?
Satın aldığı ürün ya da hizmetin garanti kapsamıyla ilgili rahatsızlığı var mı?
Müşteri satış noktasına düzenli olarak mı geliyor, arada sırada mı uğruyor?
Daha geniş bir dağıtım ağı istiyor mu?
Satış noktalarının, daha uyun yerlerde olmasını istiyor mu?


*REKABET
Rakiplerin pazar payları nedir?
Ne kadar satıyorlar?
Pazarda kaç şirket var?
Müşterileri size değil de onlara çeken unsurlar nelerdir?
Rakiplerin tanıtımda güçlü olduğu noktalar neler?


*PAZARDAKİ EĞİLİMLER
Nüfusta değişim var mı? (İş yaptığınız şehrin göç alması nedeniyle, nüfusunun bir anda artması gibi...)
İş yaptığınız sektöre ilişkin yasalarda değişim var mı?
Genel ekonomik durumda bir değişim var mı? (Kriz durumlarında dip noktanın görülüp, yukarıya doğru dönüşün başlamısı gibi.)
Hayat tarzlarında değişim var mı? (Çalışan kadın sayısının artıyor oluşu gibi.)

BU VERİLERE NASIL ULAŞACAKSINIZ?

Yukarıda belirttiğimiz verileri toplayabileceğiniz iki ana kaynak vardır. Hali hazırda mevcut olan veriler ve toplanacak veriler.

*Hali hazırda mevcut olan veriler

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verileri. (www.die.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.)
Devlet Planlama Teşkilatı'nın verileri. (www.dpt.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.)
İş yaptığınız şehrin ticaret ve sanayi odasının verileri.
İş yaptığınız sektördeki şirketleri bir araya getiren kurumun verileri.
Profesyonel pazar araştırma şirketleri.
Yerel kütüphane.
Capital ve Power gibi aylık, Ekonomist ve Para gibi haftalık ekonomi dergileri.

*Özel araştırmayla toplayacağınız veriler

Telefon aracılığıyla gerçekleştirilecek müşteri araştırmaları.
E-posta aracılğıyla gerçekleştirelecek müşteri araştırmaları.
Satış noktasına gelen müşterilerden, doldurmalarını rica edeceğiniz anketler.

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE