Kalite Planı

Kalite ve Proje Yürütücüsü

Kalite planı proje yöneticisi tarafından yaratılan kaliteli ürün ile ilgili tüm planlanan fonksiyonların altının çizildiği dokümandır. ‘, ‘Ana başlıklar;
1. Proje Tanımı
2. Riskin Tanımlanması
3. Kalite Hedefleri
4. Proje Aşama Yapısı
5. Proje Organizasyonu
6. Kullanılacak Standartlar
7. Geliştirme ortamı
8. Plan ve program
9. Kalite kontrol prosedürleri
10. Proje kilometre taşları
11. İletişim Planı
12. Kaliteyi Gözden Geçirme Noktaları
13. Eğitim İhtiyacıHangi detayda olmalı ?
Bütün kalite fonksiyonları gösterilmeli - gözden geçirmeler, onay testleri, modellemelerProje teslime hazırları - net gösterilmeliYetkilendirme seviyeleri - proje gelişiminde dur/devam et noktalarıKatılan Personel - bütün kaynaklar gösterilmeli
Kalite Planı ne zaman üretilir?
Fizibilite aşamasında üretilir ve ana gözden geçirmelerde güncellenir.
Kalite Planını kim üretir?
Proje yöneticisi sorumludur. Proje yöneticisi, kalite güvence sorumlusu, proje lideri ve dış kullanıcıların çalışma sonuçları yada girdileriyle oluşur. Kullanıcı girdileri daha çok kalite hedeflerinin saptanmasında ve onay testlerinde kullanılır.
Kalite planı, plan ve kontrolle nasıl bağlantı kurar?
Proje planlama ve kontrol metodu ve standardının tanımı projede kullanılır.
Proje ve kalite unsurlarını içeren değişim kontrol prosedürleri proje ile ilişkilendirilir.
Proje planı ve kalite planı senkronize yürütülür.
Proje aşamaları ve kalite gözden geçirme fonksiyonu paralel çalışırlar, buda teslime hazır analizini anlamlı kılar.
Kalite planı nasıl gözden geçirilir?
1. Her proje aşaması sonunda
2. Büyük projelerde bazı büyük noktalarda
3. Üst yönetim periyodik olarak
4. Kullanıcılar tarafından
5. Yürütme komitesi toplantılarında

Kalite Planı Formatı
1.Sayfa
Firma adı
Proje adı
Düzenleyen
Tarih
Onaylayan

2,Sayfa
İçindekiler
1. İhtiyaçların tanımlanması
2. Risk Özeti
3. Proje organizasyonu
4. Proje Aşama Yapısı
5. Kalite Hedefleri
6. Projenin Gözden Geçirme Noktaları
7. Proje Planı ve Program
8. Değişim Kontrolü
9. Eğitim İhtiyaçları1
10. İletişim

1. İhtiyaçların tanımlanması
Temel Çerçeve
Açıklama
Kapsam
Amaçlar
İş
Sistem
Toplam Tahmini Maliyetler
Yazılım
Donanım
Kazançlar
Değer
İş Önemi
Diğer projelerle ilişkisi
2.Risk Özeti
Beklenen Riskler
Etkileri
Etki seviyeleri (sertlik)
Ortaya çıkma olasılıkları
Yapılması gerekenler
Düzelticiönleyici
Önerilen alternatif çözümleri
İşe Etkisi
Maliyet Yaratma etkisi
3.Proje organizasyonu
Proje Sponsoru
Yürütme komitesi
Yürütme, koordinasyon ve işletme grupları
Özet bilgi, sorumluluk, yetki ve toplantı sıklığı
Proje Yöneticisi
Proje Takım yapısı
Ünvan
Rol
4.Proje Aşama Yapısı
Proje Aşamaları
Kullanılan metodolojiler
Kullanılan planlama araçları
Kullanılan standartlar
Standarttan sapmalar
Ek standartlar
5.Kalite Hedefleri
Önem derecelerine göre kalite faktörleri
Güvenilirlik
Kolay Bakım
Kolay Kurma
Sağlamlık
6.Projenin Gözden Geçirme Noktaları
Kilometre taşlarıtari
Olay
Dış gözden geçirmeler
Kalite güvencesi (aşama sonlarında, en az çeyrekte)
Tarih
Aktivite
Amaç
Teknik
Yetki noktaları
Yetkilendirilenler
7.Proje Planı ve Program
Proje planları
İçerik genellikle
Proje kilometre taşları
Proje yetkilendirme noktaları
Kalite güvence gözden geçirmelerikalie güvence planlama
Tüm kalite güvence aktiviteleri
8.Değişim Kontrolü
Aşağıdakilerde yapılmak istenen değişikliklerin nasıl yapılacağı açıklanmalıdır ;
Dokümanlar
Kapsam
Zaman çizelgeleri
Bütçe
Fonksiyonalite
Kalite yönetimi
Kaynaklar
9. Eğitim ihtiyaçları
Eğitimin içeriği, seviyesi,eğitilecek personel, tarihler ve maliyetler sayısal olarak belirtilmelidir.
Kullanıcı - merkez ofisi
Kullanıcı alanları
Geliştirme takımı
Kullanılacak firmalar
10.İletişim
Diğer sistemlerle arayüzeyler;
Bağlantının gereği ve bu sistemden sorumlu olan kişin
Varolan sistemin güncelleştirilebilirliğin
Dış departmanlarla ve kilit personelle iletişim

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE