TÜBİTAK 2006 YILI ÖDÜL ALANLAR
Bilim Ödülü:
Bilimsel araştırmalarıyla, bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilmektedir.
2006 Yılı için Bilim Ödülü Miktarı:
25.000.-YTL, Altın Plaket, Ödül Beratı.
Ayrıca ödül miktarı kadar araştırma desteği.
Hizmet Ödülü:
- Bilim insanı yetiştirmek,
- Mensup olduğu bilim dalının kurumsallaşması için çalışmalar yapmak,
- Bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmak,
bakımından üstün hizmetleriyle ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine önemli ve belirgin katkılarda bulunmuş olanlara verilmektedir.
2006 Yılı için Hizmet Ödülü Miktarı:
20.000.-YTL, Altın Plaket, Ödül Beratı.
Teşvik Ödülü:
Bilimsel araştırmalarıyla bilime gelecekte evrensel düzeyde katkılarda bulunabilecek potansiyele sahip olduğunu kanıtlamış genç araştırıcılara (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş) verilmektedir.
2006 Yılı için Teşvik Ödülü Miktarı:
10.000.-YTL, Gümüş Plaket, Ödül Beratı.
TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü:
Bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde katkılarda bulunan ve bu katkının artarak devam edeceği yolunda umut vaat eden genç bilim insanlarına (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş) verilmektedir.
Yıllar itibarıyla fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında dönüşümlü olarak verilmekte olan bu ödül 2006 yılında matematik alanında verilmiştir.
Ödül Miktarı:
2000.- ABD Doları, Gümüş Plaket, Ödül Beratı.
2006 YILI ÖDÜL ALANLAR
BİLİM ÖDÜLLERİ

Temel Bilimler

Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY
Alanı : Fizik
Araştırma Konuları : Metamalzemeler, Fotonik Kristaller, Nanofotonik
Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi

"Fizik ve Optik alanında, metamalzemeler ve fotonik kristaller konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www.fen.bilkent.edu.tr/~ozbay/

Prof. Dr. Niyazi Serdar SARIÇİFTÇİ
Alanı : Fizikokimya
Görev Yeri : Johannes Kepler Üniversitesi (Linz, Avusturya)

" Fullerenler üzerine konjuge polimerlerden fotoetkili elektron transferinin temel fotofiziksel olayını geliştiren ve bu etkinin kullanımıyla plastik fotovoltaik güneş pillerinin gelişme alanında liderlik eden uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www.ipc.uni-linz.ac.at/os/CV_short.htm

Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Ergin ATALAR
Alanı : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Biyomedikal Mühendisliği
Araştırma Konuları : Girişimsel Manyetik Rezonans Görüntülemesi
Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

"Biyomedikal Mühendisliği alanında Manyetik Rezonans Görüntülemesi konusunda önemli bilimsel ve teknolojik yenilikler getiren uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www.ee.bilkent.edu.tr/~ergin/

Prof. Dr. Adil DENİZLİ
Alanı : Kimya
Araştırma Konuları : Biyomalzemeler, protein saflaştırılması, kromatografik ayırma yöntemleri
Görev Yeri : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi

"Değişik yığın ve yüzey özelliklerine sahip polimerlerin üretimi, yüzey modifikasyonu, karakterizasyonu ve bu polimerlerin biyotıp, biyoteknoloji ve çevre uygulamalarında kullanım potansiyellerinin belirlenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www.chem.hacettepe.edu.tr/AcademicStaff/AdilDenizli.html

Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. Erol ÇERASİ
Alanı : İç Hastalıkları
Araştırma Konuları : Endokrinoloji ve Metabolizma, pankreas adacıkları
Görev Yeri : Hebrew Üniversitesi, Hadassah Tıp Fakültesi (İsrail)

"Pankreas adacık beta-hücresinin hormonu insulinin bireşiminin ve salgılanmasının mekanizmaları ve bu mekanizmalardaki bozuklukların tip 2 diabetin gelişmesine katkıları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www.hadassah.org.il/English/Eng_SubNavBar/TheDoctors/erolcerasi.htm
HİZMET ÖDÜLLERİ

Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL
Alanı : Halk Sağlığı
Görev Yeri : Merhum

"Ege Üniversitesi ve özellikle Ege Üniversitesi Tıp ve Fen Fakülteleri ile Türkiye'de ilk defa üniversite bünyesi içinde Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Koleji?nin kurulmasındaki hizmetleri " nedeniyle

Daha fazla bilgi için : http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/mustafa-muhiddin-erel.pdf

Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Alanı : Şehir ve Bölge Planlama Kentleşme, Planlama, Yerel Yönetimler, Makro Coğrafya
Görev Yeri : ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

"Türkiye'de bölge planlamanın gelişmesine öncülük yapan çalışmaları, özellikle yerel yönetimlerin uygulamalarına ışık tutan yayınları ve yönlendirmelerindeki hizmetleri " nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://ia.metu.edu.tr/tr/as/00020058ilhantekeli.htm

TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Temel Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR
Alanı : Fizik
Araştırma Konuları : Yeni nesil fiberler ve fiber tabanlı sensörler, fotonik kristaller ve uygulamaları
Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi

"Metal-yalıtkan-yarıiletken optoelektronik fiberler ve bu bütünleşik fiberlerde optik transport konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www.fen.bilkent.edu.tr/~mb

Doç. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN
Alanı : Analitik Kimya
Araştırma Konuları : İlaç-DNA etkileşimi ve DNA hibridizasyonunun elektrokimyasal algılanmasına yönelik tasarımlanan, manyetik partiküller, karbon nanotüpler ve değişik nanomateryallere dayalı elektrokimyasal (biyo)sensör teknolojisi ve uygulamaları
Görev Yeri : Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

"Kimya alanında DNA biyosensörlerinin ilaç-DNA etkileşmesi ve DNA hibridizasyonunun elektrokimyasal algılanmasına yönelik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://akademik.ege.edu.tr/Akademik/Bilgiler/Bilgi01.asp?adi=KADRİYE%20ARZUM&soyadi=ERDEM%20GÜRSAN&ksn=07.00227

Daha fazla bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/Arzum-ozgecmis-Temmuz2006.pdf

Doç. Dr. Lütfi ÖZYÜZER
Alanı : Fizik
Araştırma Konuları : Yoğun Madde Fiziği, Yüksek Sıcaklık Üstüniletkenler
Görev Yeri : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

"Yüksek sıcaklık üstüniletkenleri alanında Tünelleme Spekroskopisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www.iyte.edu.tr/~lutfiozyuzer/

Doç. Dr. Rıdvan SAY
Alanı : Analitik Kimya
Araştırma Konuları : Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Hibrit Sistemler
Görev Yeri : Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi

"Analitik Kimya dalında; Yeni nesil kromatografi destek malzemelerinin geliştirilmesi ve bu malzemelerin katı faz ekstraksiyonu, önderiştirme ve tayin işlemleri ile toksik türlerin uzaklaştırılması uygulamalarında kullanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://academy.anadolu.edu.tr/displayx.asp?kod=0&acc=rsay
www.synreg.org

Doç. Dr. Önder ŞİMŞEK
Alanı : Atom ve Molekül Fiziği
Araştırma Konuları : X-ışını spektroskopisi, x-ışını ve gamma ışınlarının atomlardan elastik ve inelastik olarak saçılması
Görev Yeri : Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

"Atom ve Molekül Fiziği alanında coherent ve incoherent diferansiyel saçılma tesir kesitlerinin, Coster-Kronig geçiş ihtimaliyetlerinin ve alt tabaka flüoresans verim değerlerini daha hassas ölçme amacına yönelik yeni deneysel metodların geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://fakulteler.atauni.edu.tr/egitim/personel.php?git=13908&tur=tr

Mühendislik Bilimleri

Doç. Dr. Erdal BEDİR
Alanı : Farmakognozi
Araştırma Konuları : Doğal Ürün Kimyası, Biyoaktivite Rehberli Çalışmalar, Standardizasyon
Görev Yeri : Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

"Farmakognozi alanında Türkiye bitki örtüsünde bulunan yüksek bitkilerden çok sayıda bileşiği izole ederek bilime kazandıran uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://akademik.ege.edu.tr/Akademik/Bilgiler/Bilgi01.asp?adi=ERDAL&soyadi=BEDİR&ksn=05.1054

Doç. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU
Alanı : Uygulamalı Jeoloji
Araştırma Konuları : Mühendislik Jeolojisi, Bölgesel Ölçekte Heyelan Değerlendirmeleri
Görev Yeri : Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

"Uygulamalı jeoloji alanında bölgesel ölçekli yeni heyelan değerlendirme yöntemleri, kaya kütlelerinin jeomekanik özelliklerinin tayini ve esnek hesaplama yöntemlerinin uygulamalı jeolojideki kullanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~cgokce/cv.htm

Doç. Dr. Ender SUVACI
Alanı : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Araştırma Konuları : Seramik Malzemelerin Üretim Süreçleri
Görev Yeri : Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

"Yeni teknik seramik üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, reaksiyona bağlı oksit sistemlerinin oluşum mekanizmaları ve yönlenmiş mikroyapıya sahip seramiklerin üretilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://home.anadolu.edu.tr/~esuvaci/
http://academy.anadolu.edu.tr/displayx.asp?kod=2&acc=esuvaci

Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Alanı : Meteoroloji Mühendisliği
Araştırma Konuları : Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Termodinamik
Görev Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

"Rüzgar enerjisi alanında uzay-zaman modellerini özel kavram ve yöntemleriyle kuran ve çalıştıran uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www3.itu.edu.tr/~sahind/

Yrd. Doç. Dr. Metin TÜRKAY
Alanı : Yöneylem Araştırması
Araştırma Konuları : Tamsayı-Karışık Programlama, Tedarik Zincir Yönetimi
Görev Yeri : Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

"Yöneylem araştırması alanında tamsayı-karışık eniyileme metodları ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~mturkay/

Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. Ömer AKYOL
Alanı : Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Araştırma Konuları : Klinik enzimoloji, hastalıkların biyokimyası, psikiyatrik bozukluklarda oksidan/antioksidan dengesi
Görev Yeri : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

"Biyokimyasal nöropsikiyatri alanında, oksidatif stresin nöropsikiyatrik hastalıklarda etyopatogenik ve patofizyolojik rolü, membranlardaki lipid peroksidasyonu ile şizofreni ve diğer nöropsikiyatrik hastalıklar arasındaki ilişki, Mn-SOD polimorfizmi ve şizofreni hastalığı arasındaki ilişki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/omer-akyol.pdf

Prof. Dr. Bensu KARAHALİL
Alanı : Farmasötik Toksikoloji
Araştırma Konuları : DNA hasarı ve onarımı
Görev Yeri : Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

"DNA hasarı ve onarımı alanında çevresel kimyasalların yarattığı DNA hasarları ve DNA onarım enzimlerinden 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1)'in etki mekanizması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://w3.gazi.edu.tr/web/bensu/

Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
Alanı : Fizyoloji
Görev Yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi

"Hücre zarı kalsiyum kanalları alanında antioksidan ve oksidan sistemi üzerindeki elektrofizyolojik araştırmalar konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=03635&fkod=16&bkod=02&akod=08

Doç. Dr. Serdar Ümit SARICI
Alanı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Araştırma Konuları : Neonatoloji/Neonatal hiperbilirubinemi ve neonatal diyabetes mellitus, demir eksikliği anemisi, uçucu madde bağımlılığı
Görev Yeri : GATA

"Neonatoloji alanında özellikle neonatal hiperbilirubinemi ve neonatal diyabetes mellitus konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/serdar-umit-sarici.pdf
TÜBİTAK-TWAS TEŞVİK ÖDÜLÜ

Doç. Dr. Burak ÖZBAĞCI
Alanı : Matematik
Araştırma Konuları : 3- ve 4- boyutlu manifoldlardaki contact ve symplectic yapılar
Görev Yeri : Koç Üniversitesi

"Lefschetz lif uzayları ve kontakt yapılar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~bozbagci/

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE