Teknoloji Ödülleri
TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından, ulusal teknolojik birikimimize katkı
sağlayan kuruluşları teşvik etme amacıyla oluşturulan Teknoloji Ödülleri’nin
yedincisi için başvurular, 5 Mart 2007 tarihi itibariyle başladı. Başvuruların
son tarihi 30 Nisan 2007.
Bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan Teknoloji Ödülleri hakkında bilgi vermek amacıyla
düzenlenen toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, TTGV
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fikret Yücel, TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Nüket Yetiş ve 7.
Teknoloji Ödülleri ve Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Şafak Alpay katıldı.
Ülkemizin küresel pazarlardaki rekabet gücünün, ancak geliştirebildiğimiz yenilikçi ürün ve
teknolojilerle artırılabileceğinden yola çıkılarak TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından
ortaklaşa oluşturulan Teknoloji Ödülleri’ne farklı sektör ve ölçeklerdeki sanayi kuruluşları,
ürünleri ve üretim süreci geliştirme çalışmalarıyla katılabiliyor. Toplantıda yapılan açıklamaya
göre, “Teknoloji Büyük Ödülü” ve “Teknoloji Başarı Ödülleri” şeklinde iki kategoriden
oluşan 7. Teknoloji Ödülleri çerçevesinde; yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve
rekabet özelliklerine sahip çalışmalar ödüllendirilecek.
Geçtiğimiz yıllardakinden farklı olarak, bu yıl ayrıca, gelecek vaat eden teknolojik faaliyetleri
özendirmek ve kamuoyuna duyurmak adına “Nanoteknoloji, Biyoteknoloji ve
Nanobiyoteknoloji Özel Ödülü” verilecek. Bu ödüle nanoteknoloji, biyoteknoloji veya
nanobiyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren veya ulusal/uluslarararası ara􀃺tırma
kurumları/üniversiteler ile işbirliği halinde proje geliştirmiş/geliştirmekte olan firmalar,
araştırma kurumları veya araştırmacılar başvurabilecek. Bir üniversite veya araştırma
kurumunda yürütülen çalışmalar sonucunda henüz endüstriyel üretime geçmemiş, ancak
sonuç alma aşamasına gelinmiş, uygulamaya yatkın durumda olan ürünler de bu kategoride
başvuru kapsamına alınacak. Bir kuruma ya da üniversiteye mensup araştırmacılar şahsen
veya kurum adına başvurabilecek. Özel Ödül’ün Büyük Ödül ve Başarı Ödülü’nden farklı bir
başvuru prosedürüne ve değerlendirmeye tabi tutulacağı belirtildi.
Ödüller, 11 Aralık 2007 tarihinde düzenlenecek 7. Teknoloji Kongresi’nin sonunda
gerçekleştirilecek ödül töreninde sahiplerini bulacak. Teknoloji Kongresi’nde belirlenen
tema çerçevesinde, yeni teknolojiler ve inovasyon gibi konuların çeşitli açılardan ele
alınacağı oturumlar ve sunumlar gerçekleştirilecek. Teknoloji Kongresi süresince, Teknoloji
Ödülü’nde finale kalan firmaların ürünleri kongre merkezinde sergilenecek. Ayrıca finale
kalan firmaları tanıtmak üzere hazırlan bir film de Ödül Töreni’nde gösterilecek.
Bilindiği gibi TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD, ülkemizde yenilikçi ürün geliştirme çabalarını
desteklemek ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak amacıyla, Teknoloji Ödülleri
ve Kongresi’ni 1998 yılından bu yana düzenlemektedir.
Konu hakkında daha detaylı bilgi www.teknoloji.org.tr adresinde yer almaktadır.
7.Teknoloji Ödülleri için başvurular başladı…
.
Basın Bülteni
5 Mart 2007

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE