KGF Yeni Bir Yapılanma İle Kobilerin Hizmetinde

Kredi Garanti Fonu yeni bir yapılanma ile KOBİ'lerin hizmetinde...

Tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de KOBİ'ler sosyal düzenin teminatı ve ekonomik dinamizmin temeli olan işletmelerdir. Daha az kaynak ya da sermaye ile büyük miktarda istihdam sağlayan KOBİ'ler gelişmekte olan ekonomilerin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Bilindiği gibi KOBİ'ler ağır işletme yükü altındadırlar. KOBİ'lerin sırtındaki ağır, SSK primleri, Vergi yükü, Enerji ve haksız rekabetten doğan yüklerin yanında en önemlisi de finansman sorunudur.

Özellikle 2008 yılında uygulamaya girecek Basel-2 kriterlerinin uygulaması ile KOBİ'lerin ticari bankalardan kredi bulması çok zor olacaktır.

Kayıt dışılığın önemli bir yer tuttuğu ekonomimizde, işletme bilançolarının kredi bulmada yeterli olamamasından dolayı, önümüzdeki dönemde daha büyük sorun olarak karşımızda duracaktır. İşletmelerimizin yeterli miktar ve kalitede teminat gösterememesi de sorunun kronikleşmesine sebebiyet verecektir.

KOBİ'lerimizin kronikleşen finansman sorunlarını piyasa mekanizmasının özünü bozmadan önemli derecede çözebilecek olan Kredi Garati Fonu (KGF) nun sermayesini artırarak işletmelerimizin BASEL-2 sürecini en az hasarla geçmelerini sağlamış olacağız.

KGF'nu kredi veren bir kuruluş olmayıp, kredilere yeterli miktar ve kalitede teminat veren bir kuruluştur. Yeni sermaye yapısı ile 200 milyon YTL teminat yaratacak olan KGF'nu 2007 yılında hazinenin de yaratacağı bir fonla 600 milyon YTL teminat yaratmayı hedeflemektedir.

2007 yılında ülkemizin yedi bölgesine açılacak KGF şubeleri ile hizmeti KOBİ'lerin ayağına götürülecek ve daha hızlı bir şekilde finansmana ulaşmasını sağlanacaktır.

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE