Tübitak patent destekleri başladı!

“İcadım var ama kimse sahip çıkmıyor”

Bu şikayeti gazetelerde zaman zaman görüyoruz. Mucitlerin büyük ölçekli firmalarımızda genellikle muhatap bulamaması, orijinal fikirlerimizin bir değere dönüştürülemeden heba olmasına neden oluyor.

Zira patent masrafları düşünüldüğünde özellikle küçük ölçekli firmalar veya şahıslar için bir patent başvurusu yapmak sıkıntı doğurabiliyor.

İşte bu problemden yola çıkan Tübitak her incelemeli patent başvurusunun masraflarını karşılayacak bir teşvik sistemi geliştirdi. Sistem oldukça iyi düşünülmüş ve uygulaması kolay.

  • Patent metninizi hazırlayarak (ya da tecrübeli profesyonel bir vekile hazırlatarak) metin ile birlikte 49 YTL başvuru harcını TPE’ye gönderiyorsunuz
  • Türk Patent Enstitüsü başvurunuzu şekli olarak inceleyip size başvuru numaranızı içeren bir evrak gönderiyor.
  • Bu evrak ve Tübitak teşvik formunu doldurarak, taahhütname ve kurum adına başvuruyorsanız imza sirküleri ekleyip Tübitak’a gönderiyorsunuz.
  • Bir heyet başvurunuzu değerlendirip destek ödeme kararını veriyor
  • Siz de her patent işleminde (resmi araştırma, inceleme, yıllık harçlar) işlem formunda Tübitak destekli olduğunuzu ifade ediyorsunuz ve masraflar Tübitak tarafından TPE’ye ödeniyor.

Destekler sadece yerli patent başvurusu için geçerli değil aynı zamanda dünya çapında yapılacak başvurular için de hibe+kredi sistemi söz konusu. İnovasyonu tetikleyici bu destekleri düşünen ve hayata geçiren TPE ve Tübitak yetkililerini tebrik etmek gerek.

Kaynak: Fırsat Haber

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE