PCT International Applications

Top 15 Countries of Origin


2002

2003

2004

2005

2006 estimate

2006 percent

2006 growth

United States of America

41,296

41,028

43,350

46,697

49,555

34.1%

6.1%

Japan

14,063

17,414

20,263

24,841

26,906

18.5%

8.3%

Germany

14,326

14,662

15,218

16,000

16,929

11.7%

5.8%

Republic of Korea

2,520

2,949

3,558

4,688

5,935

4.1%

26.6%

France

5,089

5,171

5,185

5,741

5,902

4.1%

2.8%

United Kingdom

5,376

5,206

5,026

5,085

5,045

3.5%

-0.8%

Netherlands

3,977

4,479

4,285

4,516

4,393

3.0%

-2.7%

China

1,018

1,295

1,706

2,493

3,910

2.7%

56.8%

Switzerland

2,755

2,861

2,899

3,277

3,403

2.3%

3.8%

Sweden

2,990

2,612

2,850

2,873

3,123

2.1%

8.7%

Italy

1,982

2,163

2,189

2,345

2,723

1.9%

16.1%

Canada

2,260

2,270

2,105

2,320

2,532

1.7%

9.1%

Australia

1,759

1,680

1,837

1,998

2,139

1.5%

7.0%

Finland

1,762

1,557

1,672

1,890

1,915

1.3%

1.3%

Israel

1,174

1,130

1,227

1,458

1,725

1.2%

18.3%

All Others

8,045

8,722

9,254

10,278

9,165

6.3%

-10.8%

Total

110,392

115,199

122,624

136,500

145,300

100.0%

6.4%

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE