Proje Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar
Memet Özkan
www.danismend.com Kurucusu ve Editörü

memeto@hotmail.com
http://www.danismend.com

Projeler Yürütülürken Kuruluşların En Çok Karşılaştıkları Sorunlar

Maliyet planlamasında sapmalar %40.3
Proje kontrol ve izleme aşamasında aksaklıklar %21.1
Ekip çalışmalarında sorunlar %18.9
Proje grubunun oluşturulmasında sorunlar %16.7
Fizibilite ve değerlendirme aşamasında sorunlar %14.4
Proje enformasyon ve raporlama sisteminde tıkanıklıklar %14.4
Planlama aşamasında sorunlar %12.2
Kapasite ayarlamasında sorunlar %10.0
Yönetimden kaynaklanan sorunlar %8.9
Diğer %6.7

Proje Çalışmaları Sırasında Ortaya Çıkan Sapmaların Kaynakları

Ekonomik konjonktür (özellikle enflasyon), organizasyon ve mütahite bağlı sapmalar %32.5
Neden gösterilmemiş %23.2
Hedeflerin gerçekçi konamamsı %14.0
Kısıtlı Kaynaklar,yetersiz stoklar %14.0
Bürokratik engeller %9.3
Yönetimden kaynaklanan sorunlar %7.0

Firmalarca sorunların çözümleme yöntemleri

Yanıt yok %41.0
Ekip toplantıları %15.7
İlgili birikimlerin izlenmesi kontrolü %13.3
Dışarıdan danışmanlık alma %8.4
Bir üst yöneticiye başvuru %6.0
Projenin revizyonu %4.8
Elemanların eğitimi %3.6
Projenin askıya alınması %3.6
Diğer %3.6

Yararlanılan kaynak: Milli Prodüktivite Merkezi, Anahtar dergisi 7/80. sayı, sayfa 4

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE